Views
1 month ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Vänsterknappinst.

Vänsterknappinst. Tilldelar en funktion till den vänstra knappen på kontrollratten. Innehållsförteckning 1 [Meny] t [Installation] t [Vänsterknappinst.] t önskad inställning. Fotoläge Fototips Matningsläge AF/MF-val Autofokusläge Autofokusområde Precision dig.zoom ISO Vitbalans Mätmetod DRO/Auto HDR Kreativa inst. Blixtläge Blixtkompensering MF-hjälp Inte inställt Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Obs! • En funktion som har tilldelats den vänstra knappen på kontrollratten anropas endast när [Fotoläge] är inställd på [Autoprogram], [Bländarprioritet], [Slutarprioritet] eller [Manuell exponering]. • [MF-hjälp] är endast tillgänglig när [AF/MF-val] är inställd på [Dir man. fokus] eller [Manuellt fokus]. När [Dir man. fokus] är valt styr du kameran med avtryckaren halvvägs nertryckt efter justering av skärpeinställning med autofokus. 110 SE

Högerknappins. Tilldelar en funktion till den högra knappen på kontrollratten. Innehållsförteckning 1 [Meny] t [Installation] t [Högerknappins.] t önskad inställning. Fotoläge Fototips Matningsläge AF/MF-val Autofokusläge Autofokusområde Precision dig.zoom ISO Vitbalans Mätmetod DRO/Auto HDR Kreativa inst. Blixtläge Blixtkompensering MF-hjälp Inte inställt Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Obs! • En funktion som har tilldelats den högra knappen på kontrollratten anropas endast när [Fotoläge] är inställd på [Autoprogram], [Bländarprioritet], [Slutarprioritet] eller [Manuell exponering]. • [MF-hjälp] är endast tillgänglig när [AF/MF-val] är inställd på [Dir man. fokus] eller [Manuellt fokus]. När [Dir man. fokus] är valt styr du kameran med avtryckaren halvvägs nertryckt efter justering av skärpeinställning med autofokus. 111 SE