Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Programkn. B-inst.

Programkn. B-inst. Tilldelar en funktion till programknapp B. Innehållsförteckning Programknapp B 1 [Meny] t [Installation] t [Programkn. B-inst.] t önskad inställning. Fotoläge Fototips Matningsläge AF/MF-val Autofokusläge Precision dig.zoom ISO Vitbalans Mätmetod DRO/Auto HDR Kreativa inst. Blixtläge Blixtkompensering MF-hjälp Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Obs! • En funktion som har tilldelats programknapp B anropas endast när [Fotoläge] är inställd på [Autoprogram], [Bländarprioritet], [Slutarprioritet] eller [Manuell exponering]. • [MF-hjälp] är endast tillgänglig när [AF/MF-val] är inställd på [Dir man. fokus] eller [Manuellt fokus]. När [Dir man. fokus] är valt styr du kameran med avtryckaren halvvägs nertryckt efter justering av skärpeinställning med autofokus. • När [Autofokusområde] är inställd på [Flexibel punkt] är inställningen för [Programkn. B-inst.] ogiltig. • När ett annat objektiv med A-fattning än SAM och SSM (säljs separat) är monterat, är inställningen för [Programkn. B-inst.] ogiltig. 112 SE

Programkn. C-inst. Tilldelar en funktion till programknapp C. Innehållsförteckning 1 [Meny] t [Installation] t [Programkn. C-inst.] t önskad inställning. Fotoläge Special Anropar en funktion tilldelad [Special 1], [Special 2], [Special 3], [Special 4] eller [Special 5]. Anropar en funktion tilldelad [Special] för programknapp C 1 Tryck på programknapp C när [Special] visas. 2 Välj [Special 1], [Special 2], [Special 3], [Special 4] eller [Special 5] genom att trycka på höger-/vänsterknappen på kontrollhjulet. Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Obs! • En funktion som har tilldelats programknapp C anropas endast när [Fotoläge] är inställd på [Autoprogram], [Bländarprioritet], [Slutarprioritet] eller [Manuell exponering]. 113 SE