Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Special Tilldelar en

Special Tilldelar en funktion till [Special 1] till [Special 5] för programknapp C. Innehållsförteckning 1 [Meny] t [Installation] t [Special 1], [Special 2], [Special 3], [Special 4] eller [Special 5] t önskad inställning. Sökning av exempelfoton Standardinställningen för varje [Special]- alternativ [Special 1] [Special 2] [Special 3] [Special 4]/[Special 5] Tillgängliga funktioner Matningsläge AF/MF-val Autofokusläge Autofokusområde ISO Vitbalans Mätmetod DRO/Auto HDR Kreativa inst. Blixtläge Inte inställt Meny-sökning Index Obs! • En funktion som har tilldelats programknapp C anropas endast när [Fotoläge] är inställd på [Autoprogram], [Bländarprioritet], [Slutarprioritet] eller [Manuell exponering]. • Du behöver inte ställa in alla alternativ för [Special 1], [Special 2], [Special 3], [Special 4] och [Special 5]. 114 SE

Menystartpunkt Ger dig möjlighet att välja om den första skärmen i menyn alltid ska visas eller att visa skärmen för alternativet du ställde in senaste gången. 1 [Meny] t [Installation] t [Menystartpunkt] t önskad inställning. Innehållsförteckning Längst upp Föregående Visar alltid den första skärmen i menyn. Visar det senaste alternativet som ställdes in. Detta gör det enklare att snabbt ändra inställningen för det alternativ du ställde in senast. Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 115 SE