Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Pip Ställer in vilket

Pip Ställer in vilket ljud som avges när du använder kameran. 1 [Meny] t [Installation] t [Pip] t önskad inställning. Innehållsförteckning AF-ljud Hög Låg Av Ljudsignalerna hörs endast när skärpan har ställts in och under självutlösarens nerräkning. Aktiverar ljudsignaler när du trycker på kontrollratten eller programknappar. Om du vill sänka volymen, väljer du [Låg]. Stänger av ljudsignalen. Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 116 SE

Språk Väljer vilket språk som ska användas för menypunkter, varningar och meddelanden. 1 [Meny] t [Installation] t [ Språk] t önskat språk. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 117 SE