Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Visn. Hjälpguide Du kan

Visn. Hjälpguide Du kan välja om hjälpguiden ska visas eller inte när du använder kameran. 1 [Meny] t [Installation] t [Visn. Hjälpguide] t önskad inställning. Innehållsförteckning På Av Visar hjälpguiden. Visar inte hjälpguiden. Detta är praktiskt om du vill utföra nästa funktion snabbt. Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 120 SE

Strömbesparing Du kan ställa in tidsintervall innan kameran växlar till strömsparläge. När man trycker ned avtryckaren halvvägs återgår kameran till tagningsläget. 1 [Meny] t [Installation] t [Strömbesparing] t önskad inställning. Obs! 1 min Växlar till strömsparläge efter den inställda tiden. 5 min 10 min 30 min • Stäng av kameran om du inte ska använda den under en längre tid. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 121 SE