Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

LCD-ljusstyrka

LCD-ljusstyrka LCD-skärmens ljusstyrka justeras automatiskt enligt omgivningens ljusförhållande med hjälp av ljussensorn (sida 11). Det går att ställa in LCD-skärmens ljusstyrka manuellt. 1 [Meny] t [Installation] t [LCD-ljusstyrka] t önskad inställning. Obs! Auto Justerar ljusstyrkan automatiskt. Manuell Används för att justera ljustyrkan inom området –2 till +2. Soligt väder Justerar automatiskt ljusstyrkan på lämpligt sätt för att ta bilder utomhus. • När funktionen är inställd på [Auto] ska man inte täcka över ljussensorn med handen eller liknande. • När du använder kameran med nätadaptern AC-PW20 (säljs separat), ställs LCD-skärmens ljusstyrka alltid in så ljust som +2 även om du väljer [Auto]. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 122 SE

Visningsfärg Väljer färgen på LCD-skärmen. 1 [Meny] t [Installation] t [Visningsfärg] t önskad inställning. Innehållsförteckning Svart Vitt Blått Rosa Ändras till den valda färgen. Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 123 SE