Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Bred bild Väljer

Bred bild Väljer metoden som används för att visa breda bilder. 1 [Meny] t [Installation] t [Bred bild] t önskad inställning. Innehållsförteckning Helskärm Normal Visar breda bilder på hela skärmen. Visar breda bilder och användningsinformation på skärmen. Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 124 SE

Uppspelningsskärm Väljer bildriktning vid uppspelning av stillbilder som spelats in i porträttläge. 1 [Meny] t [Installation] t [Uppspelningsskärm] t önskad inställning. Auto-rotering Visar bilderna stående. Man.rotering Visar bilderna liggande. Obs! • Om du spelar upp bilden på en TV eller en dator, visas bilden stående även om [Man.rotering] väljs. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 125 SE