Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Rengöringsläge

Rengöringsläge Används för att rengöra bildsensorn. 1 [Meny] t [Installation] t [Rengöringsläge] t [OK]. Meddelandet ”Stäng av kameran efter rengöringen. Fortsätt?” visas. 2 Bekräfta [OK]. Dammskyddsfunktionen aktiveras automatiskt. 3 Stäng av kameran. 4 Ta av objektivet. 5 Blås bort allt damm från bildsensorns yta och området runtomkring med en blåsare. 6 Sätt fast objektivet. Obs! • Rengöringen går bara att utföra när batterinivån är (tre återstående laddningssymboler) eller mer. Vi rekommenderar att du använder en AC-PW20-nätadapter (säljs separat). • Använd inte en sprejblåsare eftersom det då kan spridas vattendroppar inuti kamerahuset. • För inte in blåsarens spets i utrymmet innanför fattningen eftersom det finns risk att spetsen vidrör bildsensorn. • Håll kameran vänd nedåt för att förhindra att dammet kommer in i kameran igen. • Utsätt inte kameran för mekaniska stötar under rengöring. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 128 SE

Version Visar version för kameran och objektivet. Kontrollera versionen när en uppdatering av den fasta programvaran släpps. 1 [Meny] t [Installation] t [Version]. Obs! • En uppdatering går bara att utföra när batterinivån är (tre återstående laddningssymboler) eller mer. Vi rekommenderar att du använder ett tillräckligt laddat batteri eller nätadaptern AC-PW20 (säljs separat). Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 129 SE