Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Demoläge Funktionen

Demoläge Funktionen [Demoläge] visar filmer som spelats in på minneskortet automatiskt (demonstration), när kameran inte har använts under en viss tid. Normalt väljer du [Av]. 1 [Meny] t [Installation] t [Demoläge] t önskad inställning. Obs! På Av Demonstrationen börjar automatiskt om kameran inte används under cirka en minut. Demonstrationen visas inte. • Även om [På] har valts, startar inte kameran en demonstration om det inte finns några filmer inspelade på minneskortet. • När [På] är valt övergår inte kameran till strömsparläge Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 130 SE

Fabriksinställningar Återställer inställningen till standardinställningen. Även om du aktiverar [Fabriksinställningar] sparas bilderna. 1 [Meny] t [Installation] t [Fabriksinställningar] t [OK]. Obs! • Stäng inte av kameran under återställningen. • Inställningarna för [Datum/klockinst] och [Områdesinställning] återställs inte. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 131 SE