Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Formatera Formaterar

Formatera Formaterar minneskortet. När du använder ett minneskort med kameran första gången rekommenderas att du formaterar kortet med kameran före tagning för att få stabila prestanda från minneskortet. Observera att all data på minneskortet försvinner för gott när man formaterar det. Spara värdefulla data på en dator, etc. 1 [Meny] t [Installation] t [Formatera] t [OK]. Obs! • Formatering raderar permanent alla data inklusive skyddade bilder. • Medan formateringen pågår lyser läsnings/skrivningslampan. Mata aldrig ut minneskortet medan lampan lyser. • Formatera minneskortet i kameran. Om man formaterar minneskortet på en dator kan det hända att det inte går att använda i den här kameran, beroende på vilken sorts format som används. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 132 SE

Filnummer Väljer metod för tilldelning av filnummer till bilderna. 1 [Meny] t [Installation] t [Filnummer] t önskad inställning. Innehållsförteckning Serie Nollställ Kameran nollställer inte numren och tilldelar nummer åt filerna i ordning tills numret ”9999” nås. Kameran nollställer numren i följande fall och tilldelar nummer åt filerna från ”0001”. Om lagringsmappen redan innehåller filer får den nya filen ett filnummer ett steg högre än det högsta filnumret. • När mappformatet ändras. • När alla bilder i mappen raderas. • När minneskortet byts ut. • När minneskortet formateras. Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 133 SE