Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Mappnamnsformat

Mappnamnsformat Stillbilder som du tar sparas i en mapp som skapas automatiskt under DCIM-mappen på minneskortet. Du kan ändra mappnamnets format. 1 [Meny] t [Installation] t [Mappnamnsformat] t önskad inställning. Obs! Standardformat Mappnamnsformatet bildas enligt följande: mappnummer + MSDCF. Exempel: 100MSDCF Datumformat Mappnamnsformatet bildas enligt följande: mappnummer + Å (sista siffran i årtalet)/MM/DD. Exempel: 10010405 (Mappnamn: 100, datum: 04/05/2011) • Formatet för filmmappnamn är alltid ”mappnummer + MNV01”. Du kan inte ändra detta namn. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 134 SE

Välj fotomapp När standardformatet för mappar är valt och det finns två eller flera mappar, går det att välja vilken mapp som ska användas för att lagra stillbilder. 1 [Meny] t [Installation] t [Välj fotomapp] t önskad mapp. Obs! • Det går inte att välja mapp när du väljer inställningen [Datumformat]. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 135 SE