Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Ny mapp Skapar en mapp

Ny mapp Skapar en mapp på minneskortet för att lagra bilder. Bilder lagras endast i den nya mappen tills du skapar en annan mapp eller väljer en annan inspelningsmapp. 1 [Meny] t [Installation] t [Ny mapp] t [OK]. En ny mapp skapas med ett nummer som är ett steg högre än det högsta numret som används. Obs! • En mapp för stillbilder och en mapp för filmer som har samma nummer har skapats samtidigt. • När du sätter i ett minneskort som har använts med annan utrustning i kameran och tar bilder, skapas automatiskt en ny mapp. • Upp till totalt 4 000 bilder kan lagras i mapparna för stillbilder respektive filmer, med samma nummer. När mappens kapacitet har överstigits skapas en ny mapp automatiskt. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 136 SE

Återställ bilddatabas Om kameran hittar inkonsekvenser i bilddatabasen för filmer, som orsakats av att bilderna behandlats på en dator etc. spelas inte filmer på minneskortet upp i denna form. Om detta inträffar reparerar kameran filen. 1 [Meny] t [Installation] t [Återställ bilddatabas] t [OK]. [Återställ bilddatabas]-skärmen visas och kameran reparerar filen. Vänta tills reparationen är klar. Obs! • Använd ett tillräckligt laddat batteri. Om batteriet är för svagt under reparationen kan detta orsaka skada på data. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 137 SE