Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Visa kortutrymme Visar

Visa kortutrymme Visar återstående inspelningstid för filmer på minneskortet. Även antalet stillbilder som kan spelas in visas. 1 [Meny] t [Installation] t [Visa kortutrymme]. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 138 SE

Överföringsinställn. Ställer in om uppladdningsfunktionen ska användas eller inte när ett Eye-Fi-kort används (finns att köpa i handeln). Detta alternativ visas när ett Eye-Fi-kort sätts in i kameran. 1 [Meny] t [Installation] t [Överföringsinställn.] t önskad inställning. Obs! På Av Aktiverar överföringsfunktionen. Ikonen på skärmen ändras enligt kamerans kommunikationsstatus. Standby. Inga bilder skickas. Ansluter. Överföringsstandby. Överföring. Fel Inaktiverar överföringsfunktionen. • Eye-Fi-kort kan endast användas i de länder/regioner där de köpts. Använd Eye-Fi-kort enligt lagarna i de länder/regioner där du har köpt kortet. • Använd inte ett Eye-Fi-kort i kameran på ett flygplan. Om det finns ett Eye-Fi-kort i kameran, ställ in [Överföringsinställn.] på [Av]. visas på skärmen när [Överföringsinställn.] är inställd på [Av]. Överföra bilder med hjälp av ett Eye-Fi-kort 1 Ställ in ditt Wi-Fi-nätverk eller destination på Eye-Fi-kortet. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer Eye-Fi-kortet. 2 Sätt in Eye-Fi-kortet som du har ställt in i kameran och ta stillbilder. Bilderna överförs automatiskt till din dator via Wi-Fi-nätverket. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Obs! • När du använder ett helt nytt Eye-Fi-kort första gången, ska du kopiera installationssfilen för Eye-Fi manager, som är inspelad på kortet, till din dator innan du formaterar kortet. • Använd ett Eye-Fi-kort efter att du uppdatera den fasta programvaran med den senaste versionen. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer Eye-Fi-kortet. • Kamerans strömsparfunktion fungerar inte medan den överför bilder. • Om (fel) visas, ska du ta ur minneskortet och sätta i det ingen, eller stänga av och därefter slå på strömmen igen. Om visas igen, kan Eye-Fi-kortet vara skadat. • Wi-Fi-nätverkskommunikationen kan påverkas av andra kommunikationsenheter. Om kommunikationsstatusen är dålig ska du flytta dig närmare Wi-Fi-nätverks accesspunkt. • Det går inte överföra filmer. 139 SE