Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Ansluta med annan

Ansluta med annan utrustning Visning av bilder på en TV För att visa bilder inspelade på kameran på en TV-apparat krävs en HDMI-kabel (säljs separat) och en HD TV med en HDMI-kontakt. Se även TV:ns bruksanvisning för närmare detaljer. 1 Slå av både kameran och TV:n. 2 Anslut kameran till TV:n med en HDMI-kabel (säljs separat). 3 Sätt på TV:n och växla ingången. 4 Sätt på kameran. Bilderna som är tagna med kameran visas på TVskärmen. Välj den önskade bilden med kontrollratten. Obs! 1 Till HDMIkontakten HDMI-kabel 2 Till HDMIkontakt • Vissa apparater kanske inte fungerar som de ska. • Använd en HDMI-kabel med HDMI-logotypen. • Använd en HDMI-minikontakt i ena änden (för kameran) och en kontakt som är lämplig för anslutning till din TV i den andra änden. • Om du spelar in filmer när kameran är ansluten till en TV med en HDMI-kabel, stoppas inspelningen automatiskt efter ett tag för att skydda enheterna. • Anslut inte apparatens utkontakt till HDMI-kontakten på kameran. Detta kan orsaka felfunktion. • Även om konturframhävningsfunktionen aktiveras framhävs konturen för fokusomfång inte när kameran ansluts med hjälp av en HDMI-kabel. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index z Om ”PhotoTV HD” Denna kamera är kompatibel med ”PhotoTV HD”-standarden. Genom att ansluta Sonys PhotoTV HD-kompatibla apparater med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat) kan helt nya fotovärldar avnjutas i hisnande Full HD-kvalitet. ”PhotoTV HD” ger en mycket detaljerad fotoliknande återgivning av subtila strukturer och färger. Se bruksanvisningen som medföljde TV:n för mer information. Fortsätter r 140 SE

Använda ”BRAVIA” Sync Genom att ansluta kameran till en TV som stödjer ”BRAVIA” Sync med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat) kan du styra kameran med TV:ns fjärrkontroll. 1 Anslut en TV som stödjer ”BRAVIA” Sync till kameran. Ingången växlas automatiskt och bilderna som har tagits med kameran visas på TVskärmen. 2 Tryck på SYNC Menu-knappen på TV:ns fjärrkontroll. 3 Styr med knapparna på TV:ns fjärrkontroll. Alternativ Bildspel Visa 1 bild Stillbilds-/filmval Indexvisning Välj mapp Välj datum Radera Obs! Funktion Spelar upp bilder automatiskt Återgår till enbildsskärmen. Väljer stillbild eller film att spela upp. Växlar till indexvisning. Väljer mappen med bilder att spela upp. Väljer datumet för filmer att spela upp. Raderar bilden. • Tillgängliga funktioner är begränsade när kameran är ansluten till en TV med hjälp av en HDMI-kabel. • Endast TV-apparater som stödjer ”BRAVIA” Sync kan tillhandahålla SYNC Menu-funktioner. SYNC Menu-funktioner varierar beroende på den anslutna TV-apparaten. Se bruksanvisningen som medföljde TV:n för mer information. • Om kameran utför onödiga åtgärder vid styrning från TV:ns fjärrkontroll när kameran är ansluten till en annan tillverkares TV:n med hjälp av HDMI-anslutning, väljer du [Meny] t [Installation] t [KONTR. FÖR HDMI] t [Av]. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 141 SE