Views
1 month ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Rekommenderad

Rekommenderad datormiljö (Macintosh) Följande datormiljö rekommenderas när man använder den medföljande programvaran och importerar bilder via en USB-anslutning. Operativsystem (förinstallerat) ”Image Data Converter SR Ver.3” ”Image Data Lightbox SR” Obs! USB-anslutning: Mac OS X (v10.3 till v10.6) ”Image Data Converter SR Ver.3”/”Image Data Lightbox SR”: Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/ Mac OS X v10.6 (Snow Leopard) CPU: Power PC G4/G5-serien (1,0 GHz eller snabbare rekommenderas)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller snabbare Minne: 1 GB eller mer rekommenderas. Bildskärm: 1024 × 768 punkter eller mer • Vi kan inte säkerställa att allt fungerar i en miljö där operativsystemet uppgraderats till något av ovanstående operativsystem eller i multi-boot-miljöer. • Om man ansluter två eller flera USB-enheter till en dator samtidigt kan det hända att vissa apparater, inklusive den här kameran, inte fungerar ordentligt, beroende på vilka sorters USB-enheter som används. • Om kameran ansluts via ett USB-gränssnitt som är kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0) går det att överföra filer med hög hastighet eftersom även den här kameran är kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0). • När datorn fortsätter från vänteläget eller viloläget kan det hända att kommunikationen mellan kameran och datorn inte återupptas samtidigt. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 144 SE

Användning av programvara Installation av mjukvaran (Windows) Logga på som administratör. 1 Slå på datorn och lägg i CD-ROM-skivan (medföljer) i CD-ROM-enheten. Installationsmenyskärmen visas. • Om den inte visas, dubbelklickar du på [Dator] (för Windows XP: [Den här datorn]) t (SONYPMB) t [Install.exe]. • Om AutoPlay-skärmen visas, välj ”Kör Install.exe” och följ anvisningarna som visas på skärmen för att fortsätta med installationen. 2 Klicka på [Installera]. Kontrollera att både ”Sony Image Data Suite” och ”PMB” är markerade och följ anvisningarna på skärmen. • Anslut kameran till datorn med hjälp av anvisningarna på skärmen (sidan 148). Om du inte ansluter kameran till datorn kanske vissa funktioner inte fungerar, t.ex. funktionen för att importera bilder. • Datorn kan behöva startas om. När det visas ett meddelande om att datorn behöver startas om så starta om datorn enligt anvisningarna på skärmen. • DirectX kan installeras beroende på datorns systemmiljö. 3 Ta ut CD-ROM-skivan när installationen är klar. Följande mjukvaror installeras och genvägsikoner visas på skrivbordet. ”Image Data Converter SR” ”Image Data Lightbox SR” ”PMB” ”PMB Launcher” ”PMB-hjälp” Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Obs! • Om ”PMB” redan har installerats på datorn och versionsnumret för den tidigare installerade ”PMB” är lägre än för ”PMB” på CD-ROM-skivan (medföljer), ska du även installera ”PMB” från CD-ROMskivan (medföljer). • Om ”PMB” med lägre versionnumer än 5.0.00 har installerats på datorn kanske du inte kan använda vissa funktioner för dessa ”PMB” när du installerar ”PMB” från den medföljande CD-ROM-skivan. ”PMB Launcher” installeras dessutom från den medföljande CD-ROM-skivan och du kan starta ”PMB” eller annan programvara genom att använda ”PMB Launcher”. Dubbelklicka på genvägsikonen ”PMB Launcher” på datorskärmen för att starta ”PMB Launcher”. Fortsätter r 145 SE