Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Lista över ikoner på

Lista över ikoner på skärmen Ikoner visas på skärmen för att indikera kamerastatus. Du kan ändra skärmvisning med hjälp av DISP (Visa innehåll) på kontrollratten (sidan 35). Innehållsförteckning Standby för tagning A Indikator P A S M Betydelse Fotoläge Scenval Sökning av exempelfoton Grafisk visning Filminspelning RAW RAW+J FINE STD Bildeffekt Bildstorlek/Aspekt för stillbilder Bildkvalitet för stillbilder 100 Antal stillbilder som kan spelas in Bildstorlek för filmer Meny-sökning Index Minneskort/Överföring Uppspelning 123Min Inspelningsbar tid för filmer 100% Återstående batteritid Ikoner för scenigenkänning Blixtladdning pågår AF-belysning Fortsätter r 14 SE

Indikator Betydelse Spelar inte in ljud under filminspelning Varning för skakningsoskärpa Varning om överhettning Databasfilen är full/Fel i databasfil Histogram Stillbild/film Indikator AWB 7500K G9 Betydelse Ansiktsavkänning Försköningseffekt ISO Vitbalans Kreativa inst. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton 101-0012 Uppspelningsmapp – Filnummer Skydda 1 Utskriftsbeställning och antal kopior B Indikator Meny Fotoläge Fototips C Indikator Betydelse Programknappar Betydelse Blixtläge/ Rödögereducering Matningsläge Skärpeinställningsläge ±0.0 Blixtkompensering Mätmetod Fokusområdesläge DRO/Auto HDR Indikator för leendeavkänningskänslighet D Indikator Betydelse z Skärpeinställningsstatus 1/125 Slutartid F3.5 Bländarvärde ISO400 ISO-känslighet ±0.0 Uppmätt manuellt läge Exponeringskompensation ±0.0 Slutartidindikator Bländarindikator INSP 0:12 Filmens inspelningstid (m:s) 2011-1-1 9:30AM Inspelat datum/tid för bilden 12/12 Bildnummer/Antal bilder inspelade i datumet eller den valda mappen Fortsätter r 15 SE Meny-sökning Index