Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Antalet lagringsbara

Antalet lagringsbara bilder sjunker inte alls, eller sjunker med två bilder i taget. • Detta beror på att kompressionsgraden och bildstorleken efter kompressionen ändras olika mycket för olika JPEG-bilder. Inställningarna har återställts trots att du inte utfört någon återställningsmanöver. • Batteripaketet har tagits ut medan strömbrytaren var inställd på ON. Kontrollera alltid att kameran är avstängd och att läsnings/skrivningslampan inte lyser när du tar ut batteripaketet. Kameran fungerar inte som den ska. • Stäng av kameran. Ta ut batteripaketet och sätt i det igen. Om kameran är varm ska du ta ur batteripaketet och låta den svalna innan du provar dessa åtgärder. • Om du använder en nätadapter (säljs separat) ska du koppla loss nätkabeln. Anslut nätkabeln och slå på kameran igen. Om kameran inte fungerar efter dessa åtgärder skall du kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. ”--E-” visas på skärmen. • Ta ut minneskortet och sätt i det igen. Om detta inte släcker indikeringen formaterar du minneskortet (sidan 132). Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 156 SE

Varningsmeddelanden Om något av följande meddelanden tänds följer du anvisningarna nedan. Fel sorts batteri. Använd rätt modell. • Fel sorts batteripaket är isatt. Ställ in område/datum/tid. • Ställ in datumet och klockan. Om du inte har använt kameran under en längre period laddar du upp det inbyggda uppladdningsbara batteriet. Batteriladdningen för låg. • Du försökte rengöra bildsensorn (Rengöringsläge) när batterinivån är otillräcklig. Ladda upp batteripaketet eller använd en nätadapter (säljs separat). Kan inte använda minneskortet. Formatera? • Minneskortet formaterades på en dator och filformatet har ändrats. Välj [OK] och formatera minneskortet. Därefter går det att använda minneskortet igen, men alla tidigare data på det raderas. Det kan ta en stund att göra klart formateringen. Om meddelandet visas igen så byt minneskortet. Minneskortsfel • Ett minneskort som inte är kompatibelt är isatt eller så misslyckades formateringen. Sätt i minnekortet igen. • Minneskortet som är isatt kan inte användas i kameran. • Minneskortet är skadat. • Kontakterna på minneskortet är smutsiga. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Detta minneskort kanske inte kan spela in/upp på normalt sätt. • Minneskortet som är isatt kan inte användas i kameran. Bearbetar... • Lång brusreducering för exponering utförs under lika lång tid som slutaren var öppen. Det går inte att ta fler bilder medan den proceduren pågår. Du kan inaktivera brusreduceringsfunktionen för lång exponering. Kan inte visa. • Det kan hända att bilder som är tagna med andra kameror eller har bearbetats på en dator inte går att visa. Känner inte av objektivet. Montera det på rätt sätt. • Objektivet är inte ordentligt monterat eller inte monterat överhuvudtaget. Om meddelandet visas när ett objektiv är monterat, ska du ta av och montera objektivet på nytt. Om meddelandet visas ofta ska du kontrollera om kontakterna på objektivet och kameran är rena eller inte. • Om kameran monteras på en stjärnkikare eller liknande skall du ställa [Utl.utan obj.] på [Möjlig] (sidan 106). • SteadyShot-funktionen fungerar inte. Det går att fortsätta att ta bilder men SteadyShot-funktionen kommer inte att fungera. Stäng av kameran och slå på den igen. Om denna ikon inte försvinner kontaktar du din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. Fortsätter r 157 SE