Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Innehåller inga

Innehåller inga stillbilder. Innehåller inga filmer. • Det finns inga bilder på minneskortet. Bilden skyddad. • Du har försökt radera skyddade bilder. Kan inte skriva ut. • Du har försökt markera RAW-bilder med en DPOF-markering. Kameran är överhettad. Låt den svalna. • Kameran har blivit överhettad efter att ha använts länge i ett sträck. Stäng av kameran. Vänta tills kameran har svalnat och går att använda igen. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton • Du har spelat in bilder under lång tid så kamerans temperatur har stigit. Sluta spela in bilder tills kameran kyls ner. • Antalet bilder överstiger det som datumhanteraren i en databasfil för kameran kan hantera. • Kan inte registrera till databasfilen. Importera alla bilder till en dator med hjälp av ”PMB” och återställ minneskortet. Kamerafel • Stäng av kameran, ta ut batteripaketet och sätt i det igen. Om detta meddelande visas ofta så kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. Meny-sökning Index Bilddatabasfilfel. Starta om kameran. • Något fel har uppstått i bilddatabasfilen. Välj [Installation] t [Återställ bilddatabas] t [OK]. Fel i bilddatabasfil. Återställa? • Du kan inte spela in eller spela upp filmer eftersom bilddatabasfilen är skadad. Följ anvisningarna på skärmen för att återställa data. Förstoring ej möjlig. Bilden kan inte roteras. • Bilder som tagits med andra kameror kan eventuellt inte förstoras eller roteras. Inga bilder valda. • Du försökte skriva ut utan att ange bilder. Inga bilder ändrade. • Du försökte verkställa DPOF utan att specificera bilder. Fortsätter r 158 SE

Kan ej skapa fler mappar. • Det finns en mapp på minneskortet vars namn börjar med ”999”. I detta fall går det inte att skapa en mapp. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 159 SE