Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

*1 Detta kort är

*1 Detta kort är utrustat med MagicGate-funktion. MagicGate är en copyrightskyddsteknik som använder krypteringsteknik. Datainspelning/-uppspelning som kräver MagicGate-funktioner kan inte utföras med denna kamera. *2 Stöder höghastighetsöverföring av data med hjälp av ett parallellgränssnitt. *3 När man använder ”Memory Stick PRO Duo” för att spela filmer kan endast de som är markerade med Mark2 användas. Om användning av ”Memory Stick Micro” (säljs separat) • Denna produkt är kompatibel med ”Memory Stick Micro” (”M2”). ”M2” är en förkortning för ”Memory Stick Micro”. • Om du vill använda ett ”Memory Stick Micro” med kameran ska du se till att sätta i ”Memory Stick Micro” i en ”M2”-adapter som har Duo-storlek. Om du sätter i ett ”Memory Stick Micro” i kameran utan en ”M2”-adapter i Duo-storlek, kan du eventuellt inte ta ur det från kameran. • Lämna inte ”Memory Stick Micro” inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja minneskortet. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 162 SE

”InfoLITHIUM”-batteripaket Din kamera fungerar endast med ett ”InfoLITHIUM”-batteripaket NP-FW50. Du kan inte använda andra batteripaket. ”InfoLITHIUM” W-seriens batteripaket har - markeringen. Ett ”InfoLITHIUM”-batteripaket är ett litiumjonbatteripaket som har funktioner för att kommunicera information gällande kamerans användningsförhållanden. ”InfoLITHIUM”-batteripaketet beräknar strömförbrukningen baserat på kamerans användningsförhållanden och visar återstående batteritid i procent. Om uppladdning av batteripaketet Vi rekommenderar laddning av batteripaketet i en omgivningstemperatur på mellan 10 °C till 30 °C. Batteriepaketet kanske inte laddas effektivt i temperaturer utanför detta område. Effektiv användning av batteripaketet • Batteriets prestanda sjunker vid låga temperaturer. Det betyder att batteripaketet inte går att använda lika länge på kalla platser. Du kan uppnå längre batteritider genom att lägga batteripaketet i en ficka nära kroppen för att värma upp det, och vänta med att sätta i det i kameran tills precis innan tagningen. • Om blixten används ofta eller om du spelar in filmer ofta tar batteripaketet slut snabbt. • Vi rekommenderar att du har reservbatterier till hands eller gör provtagningar innan du tar de faktiska bilderna. • Utsätt inte batteripaketet för vatten. Batteripaketet är inte vattentätt. • Lämna inte batteripaketet på alltför varma ställen, som t.ex. i en bil eller under direkt solljus. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Om indikatorn för återstående batteritid När kameran stängs av även om indikatorn för återstående batteriladdning visar att batteripaketet har tillräcklig laddning för att fungera, ska du ladda upp batteripaketet igen. Återstående batteritid indikeras korrekt. Observera emellertid att batteriindikeringen inte återställs om kameran används under höga temperaturer under en lång tid, eller om den lämnas i ett uppladdat tillstånd, eller när batteripaketet används ofta. Använd indikatorn för återstående batterikapacitet endast som en grov riktlinje. Förvaring av batteripaketet • Ladda ur batteriet helt innan du lagrar det och förvarar det på en sval, torr plats. För att upprätthålla batteripaketets funktion, ska du ladda upp det och sedan fullständigt ladda ur det med kameran åtminstone en gång om året. • Man kan ladda ur batteripaketet helt genom att lämna kameran i bildsspelsläget till strömmen stängs av. • För att undvika att fläcka kontakten, kortsluta den etc. ska man använda en platspåse för att hålla batteriet borta från metallmaterial när man bär eller lagrar batteripaketet. Fortsätter r 163 SE