Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Indikator Betydelse

Indikator Betydelse SteadyShot Visas när HDR inte fungerade på bilden. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 16 SE

Grundläggande funktioner Använda kontrollratten och programknapparna Med kontrollratten och programknapparna kan du använda kamerans olika funktioner. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Kontrollratt Programknappar Kontrollratt Vid tagning tilldelas funktionerna DISP (Visa innehåll) och (Expon.kompens.) kontrollratten. Vid uppspelning tilldelas funktionerna DISP (Visa innehåll) och (Indexvisning) kontrollratten. Du kan tilldela funktionerna till höger-/vänsterknapparna på kontrollratten (sidorna 110 och 111). När du vrider eller trycker på den högra/vänstra/övre/nedre delen av kontrollratten enligt skärmvisningen kan du välja inställningsalternativ. Ditt val bekräftas när du trycker på mitten av kontrollratten. Meny-sökning Index Pilen betyder att du kan vrida kontrollratten. När alternativ visas på skärmen kan du bläddra genom dem genom att vrida eller trycka på den övre/nedre/vänstra/ högra delen av kontrollratten. Tryck på mitten för att bekräfta ditt val. Fortsätter r 17 SE