Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Programknappar

Programknappar Programknapparna har olika funktioner beroende på i vilket sammanhang de används. Den tilldelade funktionen för varje programknapp visas på skärmen. Tryck på programknapp A för att använda funktionen som visas i skärmens övre, högra hörn. Tryck på programknapp B för att använda funktionen som visas i skärmens nedre, högra hörn. Tryck på mitten av kontrollratten (programknapp C) för att använda funktionen som visas i mitten av skärmen. Du kan tilldela funktionerna till programknapparna B och C (sidorna 112 och 113). I denna handbok indikeras programknapparna av ikonen eller funktionen som visas på skärmen. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton A C B I detta fall fungerar programknapp A som [Meny]- knapp och programknapp B som [Fototips]-knapp. Programknapp C fungerar som [Fotoläge]-knapp. Meny-sökning Index 18 SE

Använda funktionerna i menyn Meny-sökning Du kan ställa in grundläggande inställningar för hela kameran eller verkställa funktioner såsom fotografering, visning eller andra åtgärder. Innehållsförteckning 1 Tryck på [Meny]. 2 Välj önskat alternativ genom att trycka på den övre/nedre/vänstra/högra delen av kontrollratten och tryck därefter på mitten. 3 Följ anvisningarna på skärmen, välj önskat alternativ och tryck på mitten av kontrollratten för att göra ditt val. Fotoläge [Meny] Kontrollratt Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Används till att välja tagningsläge, t ex exponeringsläge, panorama eller, Scenval. Intelligent auto Scenval Bildeffekt Anti-rörelseoskärpa Panorering 3D-panorering Manuell exponering Slutarprioritet Bländarprioritet Autoprogram Kameran utvärderar motivet och gör lämpliga inställningar. Du kan använda automatisk tagning med lämpliga inställningar. Tar bilder med föreställda inställningar enligt motivet eller förhållandena. Tar bilder med önskade effekter för att uttrycka en unik atmosfär. Minskar kameraskakningarna när man tar bilder av en inomhusscen som är en aning mörk eller ett telefoto. Tar bilder i panoramaformat. Tar 3D-panoramabilder som används för uppspelning på en 3D-kompatibel TV. Justerar bländaren och slutarhastigheten. Justerar slutartiden för att visa motivets rörelse. Justerar fokusomfånget eller gör bakgrunden suddig. Automatisk tagning som låter dig anpassa inställningarna, förutom exponeringen (slutartid och bländare). Fortsätter r 19 SE