Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Bildtagning Här

Bildtagning Här förklaras tagning med inställningarna från inköpstillfället. Kameran justerar inställningarna enligt situationen. 1 Justera LCD-skärmens vinkel och håll kameran. Scenigenkänningsfunktionen börjar arbeta. 2 För att ta stillbilder ska du trycka ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan på motivet och trycka ner den helt för att ta bilden. Spela in filmer genom att trycka ner MOVIE-knappen för att starta inspelningen. Tryck ner MOVIE-knappen en gång till för stoppa inspelningen. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Obs! • Du kan spela in en film kontinuerligt under upp till 29 minuter eller 2 GB. Inspelningstiden kan variera beroende på omgivande temperatur eller inspelningsförhållanden. z Om scenigenkänning Med funktionen Scenigenkänning kan kameran automatiskt känna igen tagningsförhållandena och låter dig ta bilden med lämpliga inställningar. Meny-sökning Index Ikon och guide för scenigenkänning • Kameran känner igen (Nattvy), (Stativ nattvy), (Nattporträtt), (Motljus), (Motljusporträtt), (Porträtt), (Landskap), eller (Makro) och visar motsvarande ikon och guide på LCD-skärmen när scenen känns igen. Fortsätter r 24 SE

z När du tar en stillbild av ett motiv som är svårt att ställa in skärpan på Skärpeindikator z tänd tänd tänd z blinkar När kameran inte kan ställa in skärpan på motivet automatiskt blinkar skärpeindikatorn. Komponera antingen om bilden eller ändra skärpeinställningen. Skärpeindikator Tillstånd Skärpan låst. Skärpan bekräftad. Skärpeinställningspunkten följer ett rörligt motiv. Skärpeinställningen pågår fortfarande. Det går inte att ställa in skärpan. • Skärpeinställning kan vara svår i följande situationer: – Det är mörkt och motivet är långt bort. – Kontrasten mellan motivet och bakgrunden är svag. – Motivet finns bakom glas. – Motivet rör sig snabbt. – Motivet reflekterar ljus, t ex en spegel, eller har blanka ytor. – Motivet blinkar. – Motivet är i motljus. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 25 SE