Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Uppspelning av bilder

Uppspelning av bilder Spelar upp inspelade bilder. Stillbilder och filmer visas på separata skärmar. Du kan inte visa stillbilder och filmer på samma skärm. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen. 2 Välj bilden med kontrollratten. 3 För att spela upp panoramabilder eller filmer trycker du på mitten av kontrollratten. Under filmuppspelning För att pausa/återuppta För att snabbspola framåt För att snabbspola bakåt För att justera ljudvolymen Användning av kontrollratt Tryck på mitten. Tryck på den högra delen eller vrid den medurs. Tryck på den vänstra delen eller vrid den moturs. Tryck på den nedre delen t övre/nedre. Obs! • Panoramabilder som tagits med andra kameror kanske inte kan spelas upp som de ska. z Växla mellan stillbilden och film På bildindexskärmen kan du växla bildtypen genom att välja (stillbild) eller (film) på den vänstra skärmen följt av tryckning på mitten av kontrollratten (sida 38). Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Förstorad uppspelning En del av en stillbild kan förstoras för att granskas närmare under uppspelning. Detta är praktiskt när du vill kontrollera skärpan för en tagen stillbild. Du kan förstora uppspelningsbilder från Meny (sidan 93). 1 Visa bilden som du vill förstora och tryck därefter på mitten av kontrollratten för att bekräfta [Förstora]. 2 Justera skalan genom att vrida kontrollratten. 3 Välj delen som du vill förstora genom att trycka på den övre/nedre/högra/ vänstra delen av kontrollratten. 4 För att avbryta den förstorade vsiningen trycker du på [Avsluta]. Fortsätter r 26 SE

Obs! • Du kan inte använda funktionen för förstorad visning med filmer. • För att förstora panormabilder pausar du först uppspelningen och trycker därefter på [Förstora]. z Förstoringsområde Innehållsförteckning Förstoringsskalan är följande. Bildstorlek Förstoringsområde L Cirka ×1,1 – ×14 M Cirka ×1,1 – ×11 S Cirka ×1,1 – ×7,3 Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 27 SE