Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Radera bilder Du kan

Radera bilder Du kan radera den visade bilden. 1 Visa bilden som du vill radera och tryck på [Radera]. 2 Tryck mitt på kontrollratten för att bekräfta [OK]. Tryck på [Avbryt] för att avsluta åtgärden. [OK] [Radera] [Avbryt] Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Obs! • Du kan inte radera skyddade bilder. • När man väl har raderat en bild går den inte att återställa. Kontrollera i förväg om du vill radera bilden eller inte. z För att radera flera bilder Välj [Meny] t [Uppspelning] t [Radera] för att välja och radera specifika bilder samtidigt. Meny-sökning Index 28 SE

Foto-kreativitet Du kan använda kameran intuitivt med hjälp av Foto-kreativitet eftersom skärmen har utformats för mer intuitiv användning än den normala skärmen. Du kan enkelt ta en bild av ett motiv och enkelt skapa kreativa foton. 1 [Meny] t [Fotoläge] t [Intelligent auto]. 2 Tryck mitt på kontrollratten. 3 Välj objektet som du vill ställa in genom att vrida kontrollratten och tryck därefter på mitten av kontrollratten. 4 Välj önskad inställning genom att vrida kontrollratten och tryck därefter på mitten av kontrollratten. Skärmen ändras till Foto-kreativitet-skärmen. 5 Ta stillbilder genom att trycka ner avtryckaren. Spela in filmer genom att trycka ner MOVIEknappen för att starta inspelningen. För att återgå till [Intelligent auto] trycker du på [Nollställ]. Tillgängliga Foto-kreativitet-funktioner Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Bakgrundsdefokus Bildeffekt Försköningseffekt Självutlösare/Kontin. matning Livfullhet Färg Ljusstyrka Justerar bakgrundens suddighet. Väljer önskat effektfilter för tagning. Justerar nivån för Försköningseffekt. Aktiverar 10-sekunderssjälvutlösaren/Tar bilder kontinuerligt med hög hastighet. Justerar livfullheten. Justerar färgen. Justerar ljusstyrkan. Obs! • Foto-kreativitet-funktionen är endast tillgänglig när ett E-fattning-objektiv är monterat. • [Försköningseffekt] och [Självutlösare/Kontin. matning] fungerar inte vid filminspelning. • Innan Foto-kreativitet-läget aktiveras när [Matningsläge] har ställts in på [Kontin. matning] väljs [Kont. matn. s.tidpri.]. När [Matningsläge] har ställts in på [Självutlös. (kont)] eller [Självutlösare: 2 sek], väljs [Självutlösare: 10 sek]. • [Autofokus] väljs automatiskt oavsett inställningen för [AF/MF-val]. • Det går inte att använda leendeavkänningsfunktionen. • När Foto-kreativitet-läget aktiveras blir flera alternativ som har ställts in på menyn ogiltiga. • När kameran återgår till [Intelligent auto] eller stängs av, återställs inställningarna till standardinställningarna. Fortsätter r 29 SE