Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Anmärkningar om

Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka på en knapp uppe till höger på omslaget och på varje sida för att hoppa till motsvarande sida. Detta är praktiskt när man söker efter en funktion som man vill använda. Söka efter information enligt funktion. Söka efter information enligt exempelfoton. Söka efter information i en lista av menyalternativ. Söka efter information enligt nyckelord. Du kan hoppa till sidorna genom att klicka på sidnumren som nämns i boken. Markeringar och noteringar som används i denna handbok Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index I denna handbok visas funktionssekvenser med pilar (t). Använd kameran i den indikerade sekvensen. Standardinställningen indikeras av . Indikerar varningar och begränsningar som är relevanta för korrekt användning av kameran. z Indikerar information som är användbar att känna till. 2 SE

Innehållsförteckning Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken ·············································2 Sökning av exempelfoton ······································5 Identifiera delar····················································11 Lista över ikoner på skärmen ······························14 Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Grundläggande funktioner Använda kontrollratten och programknapparna··· 17 Meny-sökning ······················································19 Bildtagning···························································24 Uppspelning av bilder··········································26 Radera bilder·······················································28 Foto-kreativitet·····················································29 Meny-sökning Index Använda funktioner med kontrollratten DISP (Visa innehåll) ············································35 (Exponeringskompensation) ··························37 (Indexvisning)·················································38 Använda funktionerna i menyn Fotoläge ······························································19 Kamera································································20 Bildstorlek····························································20 Ljusstyrka/färg ·····················································21 Uppspelning ························································21 Installation ···························································21 Fortsätter r 3 SE

 • Page 1: 4-275-474-92(1) Digitalkamera med u
 • Page 5 and 6: Sökning av exempelfoton ”Detta
 • Page 7 and 8: Ta makrobilder 30 78 Göra bakgrund
 • Page 9 and 10: Ta bilder av solnedgångar/nattvyer
 • Page 11 and 12: Identifiera delar När objektivet
 • Page 13 and 14: Objektiv E18 - 55 mm F3.5-5.6 OSS (
 • Page 15 and 16: Indikator Betydelse Spelar inte in
 • Page 17 and 18: Grundläggande funktioner Använda
 • Page 19 and 20: Använda funktionerna i menyn Meny-
 • Page 21 and 22: Ljusstyrka/färg Används till att
 • Page 23 and 24: Version Demoläge Fabriksinställni
 • Page 25 and 26: z När du tar en stillbild av ett m
 • Page 27 and 28: Obs! • Du kan inte använda funkt
 • Page 29 and 30: Foto-kreativitet Du kan använda ka
 • Page 31 and 32: Bildeffekt Du kan ställa in Bildef
 • Page 33 and 34: Livfullhet Du kan justera livfullhe
 • Page 35 and 36: Använda funktioner med kontrollrat
 • Page 37 and 38: Expon.kompens. Du kan justera expon
 • Page 39 and 40: Intelligent auto Kameran analyserar
 • Page 41 and 42: Scenval Används till att ta bilder
 • Page 43 and 44: Bildeffekt Du kan ta bilder med ett
 • Page 45 and 46: Anti-rörelseoskärpa Detta läge
 • Page 47 and 48: z Tips för att ta en panoramabild
 • Page 49 and 50: - Motiv med konstanta förändringa
 • Page 51 and 52: BULB I detta läge går det att ta
 • Page 53 and 54:

  Bländarprioritet Gör föremål fr

 • Page 55 and 56:

  Matningsläge Du kan ställa in mat

 • Page 57 and 58:

  Kont. matn. s.tidpri. Tar bilder ko

 • Page 59 and 60:

  Självutlös. (kont) Tar kontinuerl

 • Page 61 and 62:

  Blixtläge Använder du blixten vid

 • Page 63 and 64:

  Dir man. fokus (Direkt manuell skä

 • Page 65 and 66:

  Autofokusläge Val av skärpeinstä

 • Page 67 and 68:

  Ansiktsavkänning Kameran känner a

 • Page 69 and 70:

  Leendedetektering Ställer in käns

 • Page 71 and 72:

  Fotograferingstips Används till at

 • Page 73 and 74:

  z Tips för att välja bildstorlek

 • Page 75 and 76:

  Kvalitet Väljer komprimeringsforma

 • Page 77 and 78:

  ISO Ställer in ljuskänsligheten.

 • Page 79 and 80:

  Förinställd vitbalans ( ) 1 [Meny

 • Page 81 and 82:

  Blixtkompensering Justerar mängden

 • Page 83 and 84:

  Auto HDR Breddar omfånget (graderi

 • Page 85 and 86:

  Radera Används till att välja oö

 • Page 87 and 88:

  Stillbilds-/filmval Väljer stillbi

 • Page 89 and 90:

  Välj mapp När flera mappar skapas

 • Page 91 and 92:

  Vrid Roterar en stillbild moturs. A

 • Page 93 and 94:

  Förstora Det går att kontrollera

 • Page 95 and 96:

  Markera utskrift Du kan specificera

 • Page 97 and 98:

  Rödögereducering När blixten anv

 • Page 99 and 100:

  Rutnät Ställer in om rutnätet vi

 • Page 101 and 102:

  Konturframhävningsfärg Ställer i

 • Page 103 and 104:

  MF-hjälp Förstorar bilden på sk

 • Page 105 and 106:

  SteadyShot Ställer in om du använ

 • Page 107 and 108:

  Långexp.brusred När du ställer s

 • Page 109 and 110:

  Insp. filmljud Ställer in om ljud

 • Page 111 and 112:

  Högerknappins. Tilldelar en funkti

 • Page 113 and 114:

  Programkn. C-inst. Tilldelar en fun

 • Page 115 and 116:

  Menystartpunkt Ger dig möjlighet a

 • Page 117 and 118:

  Språk Väljer vilket språk som sk

 • Page 119 and 120:

  Områdesinställning Väljer områd

 • Page 121 and 122:

  Strömbesparing Du kan ställa in t

 • Page 123 and 124:

  Visningsfärg Väljer färgen på L

 • Page 125 and 126:

  Uppspelningsskärm Väljer bildrikt

 • Page 127 and 128:

  USB-anslutning Väljer metoden som

 • Page 129 and 130:

  Version Visar version för kameran

 • Page 131 and 132:

  Fabriksinställningar Återställer

 • Page 133 and 134:

  Filnummer Väljer metod för tillde

 • Page 135 and 136:

  Välj fotomapp När standardformate

 • Page 137 and 138:

  Återställ bilddatabas Om kameran

 • Page 139 and 140:

  Överföringsinställn. Ställer in

 • Page 141 and 142:

  Använda ”BRAVIA” Sync Genom at

 • Page 143 and 144:

  Använda med din dator Följande pr

 • Page 145 and 146:

  Användning av programvara Installa

 • Page 147 and 148:

  Användning av ”Image Data Lightb

 • Page 149 and 150:

  Avbryt USB-anslutningen Utför proc

 • Page 151 and 152:

  Felsökning Om det skulle uppstå n

 • Page 153 and 154:

  En bild som tagits med blixten är

 • Page 155 and 156:

  Minneskort Det går inte att sätta

 • Page 157 and 158:

  Varningsmeddelanden Om något av f

 • Page 159 and 160:

  Kan ej skapa fler mappar. • Det f

 • Page 161 and 162:

  Minneskort Du kan använda följand

 • Page 163 and 164:

  ”InfoLITHIUM”-batteripaket Din

 • Page 165 and 166:

  Batteriladdare • Endast batteripa

 • Page 167 and 168:

  Rengöring Rengöring av kamerahuse

 • Page 169 and 170:

  I Identifiera delar ...............

 • Page 171:

  Att observera beträffande licensen