Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

z Använda

z Använda inställningsalternativen samtidigt Du kan använda Foto-kreativitet-inställningsalternativen samtidigt. Tryck mitt på kontrollratten och ställ in varje alternativ. Ikonerna för alternativen som har ställts in indikeras på skärmen. Innehållsförteckning • [Försköningseffekt] fungerar inte vid kontinuerlig tagning. • Genom att trycka på [Ångra] avbryts det senaste inställningsalternativet och ikonen längst till höger raderas. z Uppspelning i Foto-kreativitet-läget Om du i Foto-kreativitet-läget trycker på -knappen aktiveras Foto-kreativitetuppspelningsläget. Tryck på [Bakåt] för att återgå till tagningsläget och du kan ta bilder med samma inställning. Suddig bakgrund Med Foto-kreativitet kan du få bakgrunden suddig för att få motivet att framträda. Du kan kontrollera oskärpan på LCD-skärmen. Du kan även spela in en film med ett värde som justerats med oskärpeeffekten. Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 1 Tryck mitt på kontrollratten. 2 Välj [Bakgrundsdefokus] genom att vrida kontrollratten och tryck därefter på mitten av kontrollratten. 3 Få bakgrunden suddig genom att vrida kontrollratten. : Vrid den medurs för att ställa in skärpan : Vrid den moturs för att ställa in oskärpan Tryck på [Avbryt] för att återställa till originalstatusen. Obs! • Det tillgängliga omfånget för oskärpan är beroende av objektivet som används. • Oskärpeeffekten kanske inte är synlig bereoende på avståndet från motivet eller objektivet som används. z För bättre resultat med Bakgrundsdefokus • Flytta dig närmare motivet. • Utöka avståndet mellan motivet och bakgrunden. Fortsätter r 30 SE

Bildeffekt Du kan ställa in Bildeffekt enkelt i Foto-kreativitet. Välj önskat effektfilter för att skapa olika strukturer. Innehållsförteckning 1 Tryck mitt på kontrollratten. 2 Välj [Bildeffekt] genom att vrida kontrollratten och tryck därefter på mitten av kontrollratten. 3 Välj önskad effekt genom att vrida kontrollratten. : Färgreduktion (färg) : Färgreduktion (svartvitt) : Popfärg : Retrofoto : Partiell färg (rött) : Partiell färg (grönt) : Partiell färg (blått) : Partiell färg (gult) : High-key : Hög kontrast Monokrom : Leksakskamera Tryck på [Avbryt] för att återställa till originalstatusen. Mer information om varje effektfilter finns på sidan 43. Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Obs! • När [Partiell färg (rött)], [Partiell färg (grönt)], [Partiell färg (blått)] eller [Partiell färg (gult)] väljs, kanske bilderna inte bibehåller den valda färgen beroende på motivet. Fortsätter r 31 SE