Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Försköningseffekt Du

Försköningseffekt Du kan ställa in Försköningseffekt enkelt i Foto-kreativitet. Du kan ta bilder med försköningseffekt när kameran känner av ansikten i Ansiktsavkänning-läget. Innehållsförteckning 1 Tryck mitt på kontrollratten. 2 Välj [Försköningseffekt] genom att vrida kontrollratten och tryck därefter på mitten av kontrollratten. 3 Välj önskad effektnivå genom att vrida kontrollratten. : Ställer in Försköningseffekt på hög nivå. : Ställer in Försköningseffekt på medelhög nivå. : Ställer in Försköningseffekt på låg nivå. Tryck på [Avbryt] för att återställa till originalstatusen. Obs! • Den här funktionen kanske inte fungerar beroende på motivet. Självutlösare/Kontin. matning Du kan ställa in självutlösaren och kontinuerlig tagning enkelt i Foto-kreativitet. Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 1 Tryck mitt på kontrollratten. 2 Välj [Självutlösare/Kontin. matning] genom att vrida kontrollratten och tryck därefter på mitten av kontrollratten. 3 Välj önskad inställning genom att vrida kontrollratten. : När du trycker ner avtryckaren blinkar självutlösarlampan och ljudsignalen ljuder, därefter utlöses slutaren efter 10 sekunder (Självutlösare: 10 sek). : Medan du trycker och håller ner avtryckaren tar kameran bilder kontinuerligt (Kontinuerlig matning slutartidsprioritet). Tryck på [Avbryt] för att återställa till originalstatusen. Obs! • Inställningarna för skärpeinställning och ljusstyrka från den första bilden används för efterföljande bilder i Kontinuerlig matning slutartidsprioritet. Fortsätter r 32 SE

Livfullhet Du kan justera livfullheten enkelt i Foto-kreativitet. Innehållsförteckning 1 Tryck mitt på kontrollratten. 2 Välj [Livfullhet] genom att vrida kontrollratten och tryck därefter på mitten av kontrollratten. 3 Välj önskad livfullhet genom att vrida kontrollratten. : Vrid den medurs för att göra bilder mer livfulla : Vrid den moturs för att göra bilder svagare Tryck på [Avbryt] för att återställa till originalstatusen. Färg Du kan justera färgen enkelt i Foto-kreativitet. Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 1 Tryck mitt på kontrollratten. 2 Välj [Färg] genom att vrida kontrollratten och tryck därefter på mitten av kontrollratten. 3 Välj önskad färg genom att vrida kontrollratten. : Vrid den medurs för att göra färgen varm : Vrid den moturs för att göra färgen kall Tryck på [Avbryt] för att återställa till originalstatusen. Fortsätter r 33 SE