Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Ljusstyrka Du kan

Ljusstyrka Du kan justera ljusstyrkan enkelt i Foto-kreativitet. Innehållsförteckning 1 Tryck mitt på kontrollratten. 2 Välj [Ljusstyrka] genom att vrida kontrollratten och tryck därefter på mitten av kontrollratten. 3 Välj önskad ljusstyrka genom att vrida kontrollratten. : Vrid den medurs för att göra bilder ljusare : Vrid den moturs för att göra bilder mörkare Tryck på [Avbryt] för att återställa till originalstatusen. Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 34 SE

Använda funktioner med kontrollratten DISP (Visa innehåll) Använda kontrollratten: 1 Tryck på DISP (Visa innehåll) på kontrollratten upprepade gånger för att välja önskat läge. Använda Meny: 1 Under tagning, [Meny] t [Kamera] t [Visa innehåll]. Under uppspelning, [Meny] t [Uppspelning] t [Visa innehåll]. 2 Välj önskat läge genom att vrida kontrollratten. Under tagning Visa grundinfo. Visa info. Visar grundläggande tagningsinformation. Visar slutartid och bländarvärde grafiskt, förutom när [Fotoläge] är inställt på [Intelligent auto], [Panorering] eller [3D-panorering]. Visar inspelningsinformation. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Visa ingen info. Visar inte inspelningsinformation. Fortsätter r 35 SE