Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Under uppspelning Visa

Under uppspelning Visa info. Visar inspelningsinformation. Innehållsförteckning Histogram Visar luminansdistributionen grafiskt utöver inspelningsinformationen. Sökning av exempelfoton Obs! Visa ingen info. Visar inte inspelningsinformation. • Histogram visas inte i följande uppspelningslägen. – Film – Panorama –Bildspel Meny-sökning Index z Vad är histogram ? Histogrammet visar luminansdistributionen, det vill säga hur många bildpunkter med en viss ljusstyrka det finns i bilden. Ljusare bild gör att hela histogrammet flyttar till höger och mörkare bild gör att det flyttar till vänster. Blixt R (röd) Luminans • Om en bild innehåller ett väldigt ljust eller väldigt mörkt område, blinkar motsvarande del i histogrammet (luminansgränsvarning). G (grön) B (blå) 36 SE

Expon.kompens. Du kan justera exponeringen i steg om 1/3 EV inom intervallet –2,0 EV till +2,0 EV. 1 (Expon.kompens.) på kontrollratten t önskat värde. Eller [Meny] t [Ljusstyrka/färg] t [Expon.kompens.] t önskat värde. Obs! • Du kan inte använda [Expon.kompens.] när du använder följande funktioner: – [Intelligent auto] –[Scenval] – [Manuell exponering] • Om du tar bilder av ett motiv i extremt ljusa eller mörka förhållanden, eller när du använder blixten, kanske du inte får önskade effekter. z Justera exponeringen för bilder som ser bättre ut Överexponering = för mycket ljus Vitaktig bild m Rätt exponering Ställ in [Expon.kompens.] mot –. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index M Ställ in [Expon.kompens.] mot +. Underexponering = för lite ljus Mörkare bild • För att ta bilder av motiv med ljusare toner, ställer du exponeringskompensationen mot +-sidan. För att få bilder av mat att se mer tilltalande ut, ska man ta bilderna lite ljusare än vanligt och prova att använda en vit bakgrund. • Genom att ställa in exponeringskompensationen mot –-sidan kan man ta bilder av en blå himmel med levande färger. 37 SE