Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Använda funktionerna i

Använda funktionerna i menyn Indexvisning Visar flera bilder samtidigt. 1 Tryck på (uppspelning)-knappen för att växla till uppspelningsläge. 2 Tryck på (Indexvisning) på kontrollratten. Sexbildsindex visas. Du kan växla till 12-bildersindex; [Meny] t [Uppspelning] t [Indexvisning]. 3 Om du vill återgå till enbildsskärmen väljer du önskad bild och trycker på mitten av kontrollratten. z Växla mellan stillbilden och film På bildindexskärmen kan du växla bildtypen genom att välja (stillbild) eller (film) på den vänstra skärmen följt av tryckning på mitten av kontrollratten. Stillbilder och filmer kan inte visas på samma index. Du kan enkelt växla bildtypen med hjälp av menyn (sida 87). Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 38 SE

Intelligent auto Kameran analyserar motivet och låter dig ta bilder med lämpliga inställningar. 1 [Meny] t [Fotoläge] t [Intelligent auto]. 2 Rikta kameran mot motivet. När kameran känner igen scenen visas ikonen och guiden för scenigenkänning. Kameran känner igen (Nattvy), (Stativ nattvy), (Nattporträtt), (Motljus), (Motljusporträtt), (Porträtt), (Landskap) eller (Makro). Ikon och guide för scenigenkänning Obs! • [Blixtläge] är inställt på [Autoblixt] eller [Blixt av]. • Du kan ta bilder även om kameran inte har känt igen scenen. • När [Ansiktsavkänning] är inställd på [Av], känns scenerna [Porträtt], [Motljusporträtt] och [Nattporträtt] inte igen. z Foto-kreativitet Om du trycker på mitten av kontrollratten får du åtkomst till Foto-kreativitet-menyn i fotograferingsläget. Om du använder den kan du ändra inställningarna med enkla åtgärder och ta kreativa bilder (sida 29). Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Fortsätter r 39 SE