Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Panorering Används för

Panorering Används för att skapa panormabilder från komponerade bilder. Innehållsförteckning 1 [Meny] t [Fotoläge] t [Panorering]. 2 Rikta kameran mot motivets kant och tryck därefter ner avtryckaren helt. Sökning av exempelfoton 3 Panorera kameran till slutet enligt guiden på LCD-skärmen. Obs! Denna del tas inte. Guideindikator • Om du inte kan panorera kameran över hela motivet inom den givna tiden visas ett grått område i den komponerade bilden. Om detta inträffar ska du flytta kameran snabbt för att spela in en komplett panoramabild. • När du väljer [Brett] i [Bildstorlek] kanske du inte kan panorera kameran över hela motivet inom den givna tidsramen. I sådana fall rekommenderar vi att du väljer [Standard] i [Bildstorlek]. • Kameran fortsätter ta bilder under [Panorering]-inspelning och slutaren fortsätter att klicka tills slutet på tagningen. • Eftersom flera bilder sys samman spelas inte den sammansydda delen in jämnt. • Under förhållanden med dålig belysning kan panoramabilder bli suddiga. • Vid belysning som blinkar, t ex lysrörsljus, är ljusstyrkan eller färgen för den kombinerade bilden inte alltid samma. • När hela vinkeln för panoramatagning och vinkeln i vilken du har låst fokus och exponering med AE/AFlås är extremt olika när det gäller ljusstyrka, färg och fokus, kommer tagningen inte att lyckas. Om detta inträffar ändrar du låsningsvinkeln och tar bilden på nytt. • [Panorering] är inte lämplig vid tagning av: – Motiv som rör sig. – Motiv som är för nära kameran. – Motiv med upprepande mönster som tegelplattor och motiv med lite kontrast som himmel, sandstrand eller gräsmatta. – Motiv med konstanta förändringar såsom vågor eller vattenfall. – Motiv med sol eller elektriska ljus etc som är mycket ljusare än omgivningen. • [Panorering]-inspelningen kan avbrytas i följande situationer: – Du panorerar kameran för snabbt eller för långsamt. – Det förekommer för mycket kameraskakningar. Fortsätter r 46 SE Meny-sökning Index

z Tips för att ta en panoramabild Panorera kameran i en båge med konstant hastighet och i samma riktning som indikeringen på LCD-skärmen. [Panorering] är mer lämpat för stillbilder än för rörliga bilder. Vertikal riktning Horisontell riktning Innehållsförteckning Så kort radie som möjligt Sökning av exempelfoton • Om du använder ett zoomobjektiv rekommenderas du att använda det med W-sidan. • Fastställ scenen och tryck ner avtryckaren halvvägs så att du kan låsa fokus, exponering och vitbalans. Tryck därefter ner avtryckaren helt och panorera kameran. • Om ett avsnitt med mycket varierade former och landskap finns koncentrerade runt skärmkanten, kan bildkomponeringen misslyckas. Om detta inträffar justerar du bildkompositionen så att sektionen är i mitten av bilden och tar därefter bilden igen. • Du kan välja riktningen med [Meny] t [Bildstorlek] t [Panoramariktning] och bildstorleken med [Meny] t [Bildstorlek] t [Bildstorlek]. z Uppspelning och rullning av panormabilder Du kan rulla panormabilder från början till slutet genom att trycka på mitten av kontrollratten medan panormabilder visas. Tryck igen för att pausa. Meny-sökning Index • Panoramabilder spelas upp med den medföljande programvaran ”PMB”. • Panoramabilder som tagits med andra kameror kanske inte visas eller rullas korrekt. Indikerar det visade området av hela panoramabilden. 47 SE