Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

3D-panorering Används

3D-panorering Används för att skapa en 3D-bild från komponerade bilder. 3D-bilder som tagits med den här kamerans [3D-panorering]-läge kan endast spelas upp på en 3D TV. Inspelade bilder spelas upp som normala stillbilder på den här kamerans LCD-skärm och en icke-3D TV. 1 [Meny] t [Fotoläge] t [3D-panorering]. 2 Rikta kameran mot motivets kant och tryck därefter ner avtryckaren helt. 3 Panorera kameran till slutet enligt guiden på LCD-skärmen. Obs! Denna del tas inte. Guideindikator • Du kan känna obehagliga symptom som trötta ögon, illamående, eller en trött känsla medan du tittar på 3D-bilder som spelats in med kameran på 3D-kompatibla skärmar. När du tittar på 3D-bilder rekommenderar vi att du tar pauser med regelbundna tidsintervall. Eftersom behovet av pauser och hur ofta man behöver ta pauser varierar mellan olika individer, måste du skapa din egna normer. Om du mår dåligt ska du sluta att titta på 3D-bilder och kontakta en läkare om det behövs. Se även bruksanvisningen för den anslutna enheten eller programvaran som används med kameran. Ett barns syn är alltid känslig (speciellt för barn som är yngre än sex år gamla). Innan du låter barn titta på 3D-bilder ska du kontakta en expert, t.ex. en barnläkare eller en ögonläkare. Se till att dina barn följer försiktighetsåtgärderna ovan. • Om du inte kan panorera kameran över hela motivet inom den givna tiden visas ett grått område i den komponerade bilden. Vi rekommenderar att du panorerar kameran 180 grader inom cirka åtta sekunder vid användning av ett E18 - 55 mm objektiv vid den breda änden (18 mm) för bättre resultat. Du bör panorera kameran långsammare med objektivets teleobjektivsida. • När du väljer [Brett] i [Bildstorlek] kanske du inte kan panorera kameran över hela motivet inom den givna tidsramen. I sådana fall rekommenderar vi att du väljer [Standard] eller [16:9] i [Bildstorlek]. • Om du tar en 3D-bild med T-sidan på ett zoomobjektiv kanske ett grått område visas oftare, eller tagningen kan stoppas. Du rekommenderas att använda zoomobjektivet med W-sidan. • Kameran fortsätter ta bilder under [3D-panorering]-inspelning och slutaren fortsätter att klicka tills slutet på tagningen. • Eftersom flera bilder sys samman spelas inte den sammansydda delen in jämnt. • Under förhållanden med dålig belysning kan 3D-panoramabilder bli suddiga. • Vid belysning som blinkar, t ex lysrörsljus, är ljusstyrkan eller färgen för den kombinerade bilden inte alltid samma. • Om hela vinkeln för 3D-panoramatagning och vinkeln i vilken du har låst fokus och exponering (AE/AFlås) genom att trycka ner avtryckaren halvvägs, är extremt olika när det gäller ljusstyrka, färg och fokus, kommer tagningen inte att lyckas. Om detta inträffar ändrar du låsningsvinkeln och tar bilden på nytt. • [3D-panorering] är inte lämplig vid tagning av: – Motiv som rör sig. – Motiv som är för nära kameran. – Motiv med upprepande mönster som tegelplattor och motiv med lite kontrast som himmel, sandstrand eller gräsmatta. Fortsätter r 48 SE Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index

– Motiv med konstanta förändringar såsom vågor eller vattenfall. – Motiv med sol eller elektriska ljus etc. som är mycket ljusare än omgivningen. • [3D-panorering]-inspelningen kan avbrytas i följande situationer: – Du panorerar kameran för snabbt eller för långsamt. – Det förekommer för mycket kameraskakningar. • En 3D-bild består av både JPEG- och MPO-filer. Om du raderar antingen JPEG-filen eller MPO-filen som omfattar 3D-bilden, kan den 3D-bilden inte spelas upp. • Du kan panorera kameran i horisontell riktning endast när man tar 3D-panorering-bilder. z Tips för att ta en 3D-panoramabild Panorera kameran i en liten båge med konstant hastighet i den riktning som indikeras på LCDskärmen, och ta hänsyn till följande punkter. Du ska panorera med ungefär halva hastigheten mot normal panoramatagning. • Ta en bild av ett stillastående motiv. • Bibehåll ett tillräckligt avstånd mellan motivet och bakgrunden. • Ta 3D-bilder på en ljus plats, t.ex. utomhus. • Fastställ scenen och tryck ner avtryckaren halvvägs så att du kan låsa fokus, exponering och vitbalans. Tryck därefter ner avtryckaren helt och panorera kameran. • Om du använder ett zoomobjektiv rekommenderas du att använda det med W-sidan. • Du kan välja riktningen med [Meny] t [Bildstorlek] t [Panoramariktning] och bildstorleken med [Meny] t [Bildstorlek] t [Bildstorlek]. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index z 3D-bildens filnamn En 3D-bild består av både JPEG- och MPO-filer. Om du importerar bilder tagna i [3D-panorering]-läget till en dator, sparas följande två bildfiler i samma mapp på datorn. • DSC0sss.jpg • DSC0sss.mpo Om du raderar antingen JPEG-filen eller MPO-filen som omfattar 3D-bilden, kan den 3Dbilden inte spelas upp. 49 SE