Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Slutarprioritet Du kan

Slutarprioritet Du kan uttrycka rörelsen för ett rörligt motiv på olika sätt genom att justera slutartiden, t.ex. snabba slutartider för en ögonblicksbild eller långa slutartider för bilder med spår av rörelse. 1 [Meny] t [Fotoläge] t [Slutarprioritet] t önskat värde. 2 Justera skärpan och ta bilden. Bländaren justeras automatiskt för lämplig exponering. Obs! • Det går inte att välja [Blixt av] och [Autoblixt] i [Blixtläge]. Välj det genom att trycka upp och ner blixten med dina fingrar. • Indikatorn (varning för kameraskakning) tänds inte i slutartidsprioritetsläget. • Om slutartiden är en sekund eller däröver utförs brusreducering (Långexp.brusred) under samma tidslängd som slutaren var öppen efter tagning. Det går inte att ta fler bilder medan den proceduren pågår. • Om korrekt exponering inte kan erhållas efter inställningen, blinkar bländarvärdet när du trycker ner avtryckaren halvvägs. Även om du kan ta bilden som den är rekommenderas återställning. • Ljusstyrkan för bilden på LCD-skärmen kan variera i förhållande till bilden som faktiskt tas. z Slutartid Slutartid När man använder en kortare slutartid visas ett rörligt motiv, t.ex. en springande person, bilar och vattenstänk från havet som om de stoppats. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Om man använder en längre slutartid visar bilden rörelsespår så att bilden blir naturligare och mer dynamisk. 52 SE

Bländarprioritet Gör föremål framför eller bakom motivet suddiga. 1 [Meny] t [Fotoläge] t [Bländarprioritet] t önskat värde. • Mindre F-värde: Motivet är i fokus men föremål framför och bakom motivet är suddiga. • Större F-värde: Motivet och dess förgrund och bakgrund är i skärpa. 2 Justera skärpan och ta bilden. Slutartiden justeras automatiskt för riktig exponering. Vid filminspelning används det bländarvärde som ställts in före tagningen. Bländare (F-tal) Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Obs! • Det går inte att välja [Blixt av] och [Autoblixt] i [Blixtläge]. Välj det genom att trycka upp och ner blixten med dina fingrar. • Om riktig exponering inte kan erhållas efter inställningen, blinkar slutartiden när du trycker ner avtryckaren halvvägs. Även om du kan ta bilden som den är rekommenderas återställning. • Ljusstyrkan för bilden på LCD-skärmen kan variera i förhållande till bilden som faktiskt tas. • Bländaren kan inte justeras under filminspelning. z Bländare Mindre F-värde (bländaren öppnas) gör området som är i fokus grundare. Därmed kan du få motivet skarpt och allting framför och bakom motivet blir suddigt. (Skärpedjupet minskar.) Meny-sökning Index Större F-värde (bländaren görs mindre) gör området som är i fokus djupare. Därmed kan du fånga djupet i landskapet. (Skärpedjupet ökar.) 53 SE