Views
1 month ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Autoprogram Medan

Autoprogram Medan exponeringen justeras automatiskt av kameran kan du ställa in tagningsfunktioner som ISO-känslighet, Kreativa inst. och D-Range optimizer. 1 [Meny] t [Fotoläge] t [Autoprogram]. 2 Ställ in de önskade inställningarna för tagningsfunktionerna. 3 Justera skärpan och ta bilden. Obs! • Det går inte att välja [Blixt av] och [Autoblixt] i [Blixtläge]. Välj det genom att trycka upp och ner blixten med dina fingrar. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 54 SE

Matningsläge Du kan ställa in matningsläge, t ex kontinuerlig tagning, självutlösare eller gafflingstagning. 1 [Meny] t [Kamera] t [Matningsläge] t önskat läge. Obs! (Enbildsmatning) (Kontin. matning) (Kont. matn. s.tidpri.) Tar en stillbild. Normalt tagningsläge. Tar bilder kontinuerligt när man trycker ner och håller avtryckaren nertryckt (sidan 56). Tar bilder kontinuerligt med hög hastighet när man trycker ner och håller avtryckaren nertryckt (sidan 57). Inställningarna för skärpeinställning och ljusstyrka från den första bilden används för följande bilder. (Självutlösare) Tar en bild efter tio eller två sekunder (sidan 58). (Självutlös. (kont)) (Gaffling: Kont.) Tar bilder kontinuerligt efter tio sekunder (sidan 59). Tar tre bilder, var och en med olika grader av exponering (sidan 60). • Du kan inte ändra inställningen när du använder följande funktioner: – [Handskymning] i [Scenval] – [Anti-rörelseoskärpa] – [Panorering] – [3D-panorering] – [Auto HDR] Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 55 SE