Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Kontin. matning Tar

Kontin. matning Tar bilder kontinuerligt när man trycker ner och håller avtryckaren nertryckt. 1 [Meny] t [Kamera] t [Matningsläge] t [Kontin. matning]. Obs! • Du kan inte använda [Kontin. matning] med följande funktioner: – [Scenval], förutom [Sport & action] och [Handskymning] – [Anti-rörelseoskärpa] – [Panorering] – [3D-panorering] – [Leendeavkänning] – [Auto HDR] Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 56 SE

Kont. matn. s.tidpri. Tar bilder kontinuerligt när man trycker ner och håller avtryckaren nertryckt, med högre hastighet än för [Kontin. matning]. 1 [Meny] t [Kamera] t [Matningsläge] t [Kont. matn. s.tidpri.]. Obs! • Du kan inte använda [Kont. matn. s.tidpri.] med följande funktioner. – [Scenval], förutom [Sport & action] – [Anti-rörelseoskärpa] – [Panorering] – [3D-panorering] – [Leendeavkänning] – [Auto HDR] • Inställningarna för skärpeinställning och ljusstyrka från den första bilden används för följande bilder. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 57 SE