Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Självutlösare 1 [Meny]

Självutlösare 1 [Meny] t [Kamera] t [Matningsläge] t [Självutlösare]. 2 [Alternativ] t önskat läge. För att avbryta timern väljer du [Enbildsmatning]. Obs! (Självutlösare: 10 sek) (Självutlösare: 2 sek) • Du kan inte använda [Självutlösare] med följande funktioner: – [Handskymning] i [Scenval] – [Anti-rörelseoskärpa] – [Panorering] – [3D-panorering] – [Leendeavkänning] – [Auto HDR] Aktiverar 10-sekunderssjälvutlösaren. När du trycker ner avtryckaren blinkar självutlösarlampan och ljudsignalen ljuder tills slutaren utlöses. Aktiverar 2-sekunderssjälvutlösaren. Detta reducerar kameraskakningar som orsakas av att man trycker ner avtryckaren. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 58 SE

Självutlös. (kont) Tar kontinuerligt antalet bilder som du har ställt in efter 10 sekunder. Du kan välja den bästa bilden från flera tagna bilder. 1 [Meny] t [Kamera] t [Matningsläge] t [Självutlös. (kont)]. 2 [Alternativ] t önskat läge. För att avbryta timern väljer du [Enbildsmatning]. Obs! (Självutlös. (kont): 10 sek. 3 bilder) (Självutlös. (kont): 10 sek. 5 bilder) Tar tre eller fem stillbilder kontinuerligt efter tio sekunder. När du trycker ner avtryckaren blinkar självutlösarlampan och ljudsignalen ljuder tills slutaren utlöses. • Du kan inte använda [Självutlös. (kont)] med följande funktioner: – [Handskymning] i [Scenval] – [Anti-rörelseoskärpa] – [Panorering] – [3D-panorering] – [Leendeavkänning] – [Auto HDR] Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 59 SE