Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Gaffling: Kont. Tar

Gaffling: Kont. Tar automatiskt tre bilder medan exponeringen skiftar från grundinställningen till mörkare och därefter till ljusare. Tryck och håll ner avtryckaren tills hela gafflingstagningen är färdig. Du kan välja en bild som uppfyller dina önskemål efter inspelningen. 1 [Meny] t [Kamera] t [Matningsläge] t [Gaffling: Kont.]. 2 [Alternativ] t önskat läge. För att avbryta gaffling väljer du [Enbildsmatning]. Obs! (Gaffling: Kontinuerlig: 0,3 EV) (Gaffling: Kontinuerlig: 0,7 EV) Bilder tas med det inställda avvikelsevärdet (steg) från basexponeringen. • Du kan inte använda [Gaffling: Kont.] med följande funktioner: – [Intelligent auto] –[Scenval] – [Bildeffekt] – [Anti-rörelseoskärpa] – [Panorering] – [3D-panorering] – [Leendeavkänning] – [Auto HDR] • Den senaste bilden visas på snabbgranskningen. • I [Manuell exponering] skiftas exponeringen genom en justering av slutartiden. • När du justerar exponeringen flyttas exponeringen utgående från det kompenserade värdet. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 60 SE

Blixtläge Använder du blixten vid tagning på ett mörkt ställe kan du ta ljusa bilder av motivet och det bidrar också till att förhindra kameraskakning. När du tar bilder mot solen kan du använda blixten för att ta en klar bild av ett motiv i motljus. 1 Montera blixten och fäll upp den. 2 [Meny] t [Kamera] t [Blixtläge] t önskat läge. (Blixt av) (Autoblixt) (Fyllnadsblixt) (Långsam synkron.) Obs! (2:a ridån) Utlöses inte fastän blixten är uppfälld. Blixten utlöses när det är mörkt eller vid tagning i motljus. Avfyras varje gång som slutaren utlöses. Avfyras varje gång som slutaren utlöses. Vid tagning med långsam synkronisering kan du ta en klar bild både av motivet och av bakgrunden eftersom slutartiden blir längre. Avfyras direkt innan exponeringen är klar varje gång du trycker på avtryckaren. Du kan använda 2:a ridån för att ta en naturlig bild som fångar spåret av ett rörligt motiv, som t.ex. en cykel som rör på sig eller en gående människa. • Standardinställningen är beroende av fotograferingsläget. • Tillgängliga blixtlägen är beroende av fotograferingsläget. • Du kan inte använda blixten när du spelar in filmer. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index z Tips om tagning med blixten • Objektivkåpan kan blockera ljuset från blixten. Ta av objektivkåpan när du använder blixten. • När du använder blixten, fotografera motivet på ett avstånd av 1 m eller mer. • Välj [Fyllnadsblixt] när du tar bilder av ett motiv i motljus. Blixten fungerar även i dagsljus och gör att ansikten blir ljusare. 61 SE