Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

AF/MF-val Väljer

AF/MF-val Väljer automatisk skärpeinställning eller manuell skärpeinställning. 1 [Meny] t [Kamera] t [AF/MF-val] t önskat läge. Obs! (Autofokus) (Dir man. fokus) (Manuellt fokus) Ställer in skärpan automatiskt. Efter att ha ställt in skärpan automatiskt gör du fininställningar av skärpa manuellt (Direkt manuell skärpeinställning). Justerar fokus manuellt. Vrid skärpeinställningsringen åt höger eller vänster för att få motivet att bli tydligare. • Om du vrider skärpeinställningsringen när [Manuellt fokus] eller [Dir man. fokus] är valt, förstoras bilden automatiskt för att göra det lättare för dig att kontrollera skärpeinställningen. Du kan förhindra att bilden förstoras genom att välja [Meny] t [Installation] t [MF-hjälp] t [Av]. z Använda manuell skärpeinställning effektivt ”Fokusfixering” är praktiskt när du kan bedöma avståndet till motivet. Med ”Fokusfixering”, kan du i förväg låsa skärpeinställningen till det avstånd där motivet ska passera. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index z För att mäta det exakta avståndet till motivet -markeringen visar bildsensorns* plats. Använd den vågräta linjen som riktmärke för att mäta upp det exakta avståndet mellan kameran och motivet. Avståndet från objektivets främre yta till bildsensorn är cirka 18 mm. * Bildsensorn är den del i kameran som fungerar som film. • Om motivet är närmare än näravståndet för det använda objektivet går det inte att bekräfta skärpeinställningen. Kontrollera att motivet är tillräckligt långt bort från kameran. 18 mm Undersida Fortsätter r 62 SE

Dir man. fokus (Direkt manuell skärpeinställning) 1 [Meny] t [Kamera] t [AF/MF-val] t [Dir man. fokus]. 2 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan automatiskt. 3 Håll avtryckaren halvvägs nertryckt och vrid på objektivets skärpeinställningsring så att motivet blir så skarpt som möjligt. Obs! • [Autofokusläge] är låst på [Enbilds-AF]. • Detta alternativ kan inte väljas när ett objektiv med A-fattning (säljs separat) är monterat. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 63 SE