Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Leendeavkänning När

Leendeavkänning När kameran känner av ett leende, tas bilden automatiskt. 1 [Meny] t [Kamera] t [Leendeavkänning] t [På]. 2 Vänta på att ett leende ska utlösa slutaren. När leendenivån överstiger b-punkten på indikatorn, tar kameran bilder automatiskt. Om du trycker på avtryckaren under tagning med Leendeavkänning tar kameran bilden och återgår därefter till Leendeavkänning-läget. 3 För att avsluta Leendeavkänning-läget, [Meny] t [Kamera] t [Leendeavkänning] t [Av]. Obs! Ansiktsavkänning-ram Leendedetektering-indikator • Du kan inte använda [Leendeavkänning] med följande funktioner: – [Handskymning] i [Scenval] – [Anti-rörelseoskärpa] – [Panorering] – [3D-panorering] – [Manuellt fokus] – [Precision dig.zoom] • Om motivet inte är i fokus, utlöses inte slutaren även om leendenivån går förbi b-punkten. Justera kompositionen eller ljusstyrkan för att kameran ska kunna fokusera lätt. • Tagning med Leendeavkänning avslutas automatiskt när minneskortet blir fullt. • Leenden kanske inte känns av korrekt beroende på förhållandena. • Matningsläget ställs automatiskt in på [Enbildsmatning]. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index z Tips för att kameran lättare ska känna av leenden 1 Låt inte luggen täcka ögonen. Dölj inte ansiktet med en hatt, en mask, solglasögon, etc. 2 Försök att få huvudet rakt framför kameran och håll det så rakt som möjligt. Håll ögonen smala. 3 Ge ett tydligt leende med en öppen mun. Leenden detekteras lättare om tänderna visas. • Slutaren utlöses när kameran känner av att en person ler. • Om inget leende känns av ställer du in [Leendedetektering] i menyn. 68 SE

Leendedetektering Ställer in känsligheten för Leendeavkänning-funktionen för att känna av leenden. 1 [Meny] t [Kamera] t [Leendedetektering] t önskat läge. Obs! (Brett leende) Känner av ett stort leende. (Vanligt leende) Känner av ett normalt leende. (Småleende) Känner av även ett litet leende. • Du kan inte ändra [Leendedetektering] när du använder följande funktioner: – [Handskymning] i [Scenval] – [Anti-rörelseoskärpa] – [Panorering] – [3D-panorering] – [Manuellt fokus] • Leenden kanske inte känns av korrekt beroende på förhållandena. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 69 SE