Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Försköningseffekt

Försköningseffekt Ställer in försköningseffekten som används för tagning med Ansiktsavkänningfunktionen. 1 [Meny] t [Kamera] t [Försköningseffekt] t önskat läge. Obs! (Hög) (Mellan) (Låg) (Av) Ställer in Försköningseffekt på hög nivå. Ställer in Försköningseffekt på medelhög nivå. Ställer in Försköningseffekt på låg nivå. Använder inte Försköningseffekt-funktionen. • Du kan inte använda [Försköningseffekt] med följande funktioner: – Filminspelning – [Kontin. matning] – [Kont. matn. s.tidpri.] – [Gaffling: Kont.] – [Självutlös. (kont)] – [Sport & action] i [Scenval] – [Panorering] – [3D-panorering] – [RAW] i [Kvalitet] • Den här funktionen kanske inte fungerar beroende på motivet. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 70 SE

Fotograferingstips Används till att söka igenom alla fotograferingstips i kameran. Använd detta alternativ om du vill titta på fotograferingstips som du har sett tidigare. Innehållsförteckning 1 [Meny] t [Kamera] t [Fotograferingstips]. 2 Tryck till vänster eller höger på kontrollratten och sök efter önskat fotograferingstips. Vrid kontrollratten för att bläddra texten upp eller ned. Du kan få åtkomst till ett tips från [Innehållsförteckning]. Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 71 SE