Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Bildstorlek

Bildstorlek Bildstorleken fastställer storleken på bildfilen som spelas in när du spelar in en bild. Ju större bildstorlek desto mer detaljer återges när bilden skrivs ut på papper i stora format. Ju mindre bildstorlek desto fler bilder kan spelas in. 1 [Meny] t [Bildstorlek] t [Bildstorlek] t önskat läge. Stillbilder Upplösning när [Aspekt] är 3:2 Användarriktlinjer (L:16M) 4912 × 3264 bildpunkter För utskrifter upp till storleken A3+ (M:8,4M) 3568 × 2368 bildpunkter För utskrifter upp till storleken A4 (M:7,1M) 2448 × 1624 bildpunkter För utskrifter i storleken L/2L Upplösning när [Aspekt] är 16:9 Obs! Användarriktlinjer (L:14M) 4912 × 2760 bildpunkter Avsedda för visning på en HD TV (M:7,1M) (S:3,4M) 3568 × 2000 bildpunkter 2448 × 1376 bildpunkter • När du skriver ut stillbilder som spelats in med aspekten 16:9 kan båda kanterna klippas av. • Om du väljer en RAW-bild med [Kvalitet] motsvarar bildstorleken L. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 3D-panorering (16:9) Tar bilder med en storlek som är lämplig för HDTV. Horisontell: 1920 × 1080 (Standard) (Brett) Tar bilder i standardformat. Horisontell: 4912 × 1080 Bilden tas i brett format. Horisontell: 7152 × 1080 Fortsätter r 72 SE

z Tips för att välja bildstorlek 3D-bilden förefaller annorlunda beroende på det valda läget. Innehållsförteckning 16:9 Standard Brett När [Standard] eller [Brett] väljs, rullas bilderna när du trycker på mitten av kontrollratten. Sökning av exempelfoton Panorering Upplösningen varierar beroende på [Panoramariktning]-inställningen. Obs! (Standard) (Brett) Tar bilder i standardformat. Vertikal: 3872 × 2160 Horisontell: 8192 × 1856 Bilden tas i brett format. Vertikal: 5536 × 2160 Horisontell: 12416 × 1856 • När du skriver ut panoramabilder kan båda kanterna klippas av. Meny-sökning Index Film Ju större bildstorlek, desto högre bildkvalitet. Bildstorlek Genomsnittlig bithastighet Användarriktlinjer 1280 × 720 (Fin) 9 Mbit/s Spelar in med hög bildkvalitet för 1280 × 720 6 Mbit/s visning på en HD TV. (Standard) VGA (640 × 480) 3 Mbit/s Spelar in med lämplig storlek för uppladdningar på webben. 73 SE