Views
3 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Vitbalans Justerar

Vitbalans Justerar färgtonerna enligt ljusförhållandena i omgivningen. Använd denna funktion när bildens färgton inte motsvarar det som du förväntade eller när du avsiktligt vill ändra färgtonen för fotografiskt uttryck. 1 [Meny] t [Ljusstyrka/färg] t [Vitbalans] t önskat läge. Justera vitbalansen så den lämpar sig för en specifik ljuskälla, se förklaringen för varje läge. AWB (Autom.vitbal.) (Dagsljus) (Skugga) (Molnigt) (Glödlampa) (Lysrör) (Blixt) (F.temp./filter) (Special) (Lagra spec.inst.) Kameran upptäcker automatiskt en ljuskälla och justerar samtidigt färgtonerna. Om du väljer att ett alternativ är lämpligt för en specifik ljuskälla så justeras färgtonerna för den ljuskällan (förinställd vitbalans). Justerar vitbalansen beroende på ljuskällan (färgtemperaturen). Uppnår effekten av CC (Color Compensation)-filter för fotografering. För att använda vitbalansinställningar som sparats under [Lagra spec.inst.]. Lagrar den grundläggande vita färgen (anpassad vitbalans). Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Obs! • [Autom.vitbal.] väljs när du använder följande funktioner: – [Intelligent auto] –[Scenval] z Effekter av belysningsförhållanden Den synbara färgen för motivet påverkas av belysningsförhållandena. Färgtonerna justeras automatiskt men du kan justera färgtonerna manuellt med hjälp av [Vitbalans]-funktionen. Väder/ belysning Ljusets egenskaper Dagsljus Molnigt Lysrör Glödlampa Vit (standard) Blåaktigt Gröntonat Rödaktigt Fortsätter r 78 SE

Förinställd vitbalans ( ) 1 [Meny] t [Ljusstyrka/färg] t [Vitbalans] t önskat läge. 2 Vid behov, [Alternativ] t justera färgtonen. Justerar du den mot + blir bilden rödaktig och justerar du den mot – blir bilden blåaktig. F.temp./filter 1 [Meny] t [Ljusstyrka/färg] t [Vitbalans] t [F.temp./filter]. 2 [Alternativ] t önskat värde. Färgtemperatur Färgfilter Anpassa vitbalans Ju högre nummer, desto mer rödaktig bild och ju lägre nummer, desto mer blåaktig bild. (Standardinställningen är 5500 K.) Med utgångspunkt i den inställda färgtemperaturen går det att kompensera färgen till G (Grön) eller till M (Magenta). Ju högre nummer desto mer färg kompenseras. (Standardinställningen är 0.) 1 [Meny] t [Ljusstyrka/färg] t [Vitbalans] t [Lagra spec.inst.]. 2 Håll kameran så att det vita området täcker hela AF-området i mitten och tryck därefter ner avtryckaren. Slutaren klickar och de kalibrerade värdena (färgtemperatur och färgfilter) visas. 3 För att använda den specialinställda vitbalansinställningen, [Meny] t [Ljusstyrka/färg] t [Vitbalans] t [Special]. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Obs! • Om blixten används när man trycker ner avtryckaren, lagras en specialinställd vitbalansinställning med blixten inräknad. Använd i så fall blixten för att ta bilder även i fortsättningen. 79 SE