Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

DRO/Auto HDR Korrigerar

DRO/Auto HDR Korrigerar ljusstyrkan eller kontrasten. 1 [Meny] t [Ljusstyrka/färg] t [DRO/Auto HDR] t önskat läge. Obs! (Av) (Opt.dyn.omr) (Auto HDR) • Du kan endast välja [DRO/Auto HDR] i följande lägen: – [Manuell exponering] – [Slutarprioritet] – [Bländarprioritet] –[Autoprogram] Opt.dyn.omr Använder inte [DRO/Auto HDR]. Genom att dela in bilden i små områden analyserar kameran kontrasten mellan ljus och skugga mellan motivet och bakgrunden och skapar därmed en bild med optimal ljusstyrka och tonskala. Tar tre bilder med olika exponeringar och överlagrar därefter det ljusa området på den underexponerade bilden med det mörka området på den överexponerade bilden för att skapa en bild med en rik tonskala. En bild med riktig exponering och en överlagrad bild spelas in. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index Korrigerar bildens ljusstyrka (DRO: Dynamic Range Optimizer). 1 [Meny] t [Ljusstyrka/färg] t [DRO/Auto HDR] t [Opt.dyn.omr]. 2 [Alternativ] t önskat värde. (Auto) Lv1 – Lv5 Korrigerar automatiskt ljusstyrkan. Optimerar tonskalorna för en inspelad bild i varje del av bilden. Välj optimal nivå mellan Lv1 (svag) och Lv5 (stark). Obs! • [Auto] väljs när du använder följande funktioner: – [Intelligent auto] – [Porträtt], [Landskap], [Makro], [Sport & action] i [Scenval] – [Bildeffekt] • Vid tagning med optimering av dynamikomfånget kan bilden innehålla brus. Välj rätt nivå genom att kontrollera den tagna bilden, särskilt om du förstärker effekten. Fortsätter r 82 SE

Auto HDR Breddar omfånget (graderingar) så att du kan spela in från ljusa delar till mörka delar med korrekt ljusstyrka (Auto High Dynamic Range). En bild med riktig exponering och en överlagrad bild spelas in. 1 [Meny] t [Ljusstyrka/färg] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR]. 2 [Alternativ] t önskat värde. Obs! (Auto.expo.skillnad) Korrigerar automatiskt exponeringsskillnaden. 1,0 EV – 6,0 EV Ställer in exponeringsskillnaden baserat på motivets kontrast. Välj optimal nivå mellan 1,0 EV (svag) och 6,0 EV (stark). • Det går inte att ta nästa bild förrän denna process är klar för den föregående bilden. • Det går inte att använda den här funktionen med [RAW]- och [RAW & JPEG]-bilder. • Du kan inte välja [Auto HDR] under [Leendeavkänning]. Om du aktiverar funktionen [Leendeavkänning] när [Auto HDR] är vald, använder kameran tillfälligt DRO-inställningen. • Eftersom slutaren öppnas tre gånger för en tagning, ska man noga med följande: – Använd den här funktionen när motivet är stillastående och inte blinkar. – Ändra inte bildens komposition. • Du kanske inte får önskad effekt beroende på luminansskillnaden mellan ett motiv och fotograferingsförhållandena. • Den här funktionen har liten effekt när blixten används. • När scenens kontrast är låg eller när kameran skakar avsevärt eller motivet är suddigt, kanske du inte får bra HDR-bilder. Om kameran detekterar en sådan situation, indikeras på den tagna bilden för att informera dig om den här situationen. Ta en ny bild, komponera om eller var uppmärksam på suddigheten beroende på vad som krävs. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 83 SE