Views
5 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Välj datum Filmer

Välj datum Filmer lagras enligt datum. Du kan välja datumet för filmer att spela upp. 1 [Meny] t [Uppspelning] t [Stillbilds-/ filmval] t [Film]. 2 [Meny] t [Uppspelning] t [Välj datum] t önskat datum. Obs! • Du kan inte välja detta alternativ under stillbildsuppspelning. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 90 SE

Vrid Roterar en stillbild moturs. Använd detta för att visa en horisontellt orienterad bild i vertikal orientering. När man väl har vridit runt en bild visas bilden i roterat läge, även om man stänger av kameran. Innehållsförteckning 1 [Meny] t [Uppspelning] t [Vrid] t tryck på mitten. Bilden roterar moturs. Bilden roterar när du trycker på mitten. Obs! • Du kan inte rotera filmer eller skyddade bilder. • Du kan inte rotera bilder som tagits med andra kameror. • När du visar bilder på en dator kanske inte bildrotationsinformationen återspeglas beroende på programvaran. Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 91 SE