Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Skydda Skyddar inspelade

Skydda Skyddar inspelade bilder från att bli raderade av misstag. -markeringen visas för registrerade bilder. 1 [Meny] t [Uppspelning] t [Skydda] t önskat läge. Obs! Flera bilder Avbryt alla bilder Avbryt alla filmer • Du kan skydda upp till 100 bilder åt gången. Tillämpar eller avbryter skyddet för de visade bilderna. Tryck på mitten för att bekräfta [Välj] och [OK]. Avbryter skyddet för alla stillbilder. Avbryter skyddet för alla filmer. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 92 SE

Förstora Det går att kontrollera skärpan genom att förstora en del av uppspelningsbilden. 1 [Meny] t [Uppspelning] t [ Förstora]. 2 Justera skalan genom att vrida kontrollratten. 3 Välj delen som du vill förstora genom att trycka på den övre/nedre/högra/ vänstra delen av kontrollratten. 4 För att avbryta åtgärden trycker du på [Avsluta]. Obs! • Det går inte att förstora filmer. • Under uppspelning av panoramabilder pausar du först och därefter förstorar du bilden. z Förstoringsområde Förstoringsområdet är beroende av bildstorleken. Bildstorlek Förstoringsområde L Cirka ×1,1 – ×14 M Cirka ×1,1 – ×11 S Cirka ×1,1 – ×7,3 Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 93 SE