Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Volyminställning

Volyminställning Ställer in ljudvolymen för filmer i åtta steg. Detta alternativ visas endast under filmuppspelning. 1 [Meny] t [Uppspelning] t [Volyminställning] t önskat värde. z Justerar volymen under uppspelning [Volyminställning]-skärmen visas när du trycker på den nedre delen av kontrollratten medan du spelar upp filmer. Du kan justera volymen medan du lyssnar på det faktiska ljudet. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 94 SE

Markera utskrift Du kan specificera vilka och hur många kopior av stillbilder som du sparat på minneskortet som du vill skriva ut senare. (utskriftsbeställning)-markeringen visas för registrerade bilder (DPOF: Digital Print Order Format). 1 [Meny] t [Uppspelning] t [Markera utskrift] t önskad inställning. DPOF Flera bilder Avbryt alla Datumpålägg Obs! På Av Väljer bilder för utskriftsbeställning. 1Tryck på mitten för att välja antalet ark. Avbryt DPOF genom att hålla ned mitten tills markeringen DPOF stängs av. 2Upprepa åtgärden på alla bilder du vill skriva ut. Raderar alla DPOF-markeringar. Ställer in om DPOF-markerade bilder ska skrivas ut med datum. • Du kan inte lägga till DPOF-markeringar till filmer. • Du kan lägga till DPOF-markeringar till upp till 998 bilder. • DPOF-registreringen rensas inte efter utskriften. Därför rekommenderar vi att du raderar DPOFmarkeringarna efter att du skrivit ut stillbilderna. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 95 SE