Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Snabbgranskning Du kan

Snabbgranskning Du kan kontrollera den tagna bilden på LCD-skärmen genast efter tagningen. Du kan ändra tiden för hur länge den visas. 1 [Meny] t [Installation] t [Snabbgranskning] t önskad inställning. Obs! 10 s Visas under den inställda tiden. 5 s 2 s Av Ingen visning. • Under snabbgranskning visas inte bilden i vertikalt läge även om [Uppspelningsskärm] är inställd på [Auto-rotering]. • Även om [Rutnät] är inställd på [På] vid inspelning av [3D-panorering] eller [Panorering]-bilder, visas inte rutnätet i snabbgranskningen. • Innan bilden visas kan en obearbetad bild visas tillfälligt beroende på inställningen, t.ex. [DRO/Auto HDR], [Försköningseffekt]. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 98 SE

Rutnät Ställer in om rutnätet visas eller inte. Rutnätet underlättar komponeringen av bilder. 1 [Meny] t [Installation] t [Rutnät] t önskad inställning. På Av Visar rutnätet. Visar inte rutnätet. z Kontrollera ramen för filminspelning Ram för film Ramen som visas när [Rutnät] är inställd på [På] visar i vilken utsträckning motivet är inkluderat i ramen. Med detta kan du justera kompositionen genom att flytta dig närmare eller längre bort från motivet. Innehållsförteckning Sökning av exempelfoton Meny-sökning Index 99 SE