Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

2 Håll spärren

2 Håll spärren undantryckt med kanten på batteripaketet och tryck in det så långt det går. Spärr Förbereda kameran 3 Stäng locket. x Kontrollera den återstående batterinivån Kontrollera nivån med följande indikatorer och procentindikatorer som visas på LCD-skärmen. ”Batteriet slut.” Batterinivå Hög Låg Det går inte längre att ta bilder. Obs! • Den visade nivån är eventuellt inte rätt under vissa förhållanden. z Vad är ett ”InfoLITHIUM”-batteripaket? Ett ”InfoLITHIUM”-batteripaket är ett litiumjonbatteripaket som har funktioner för utbyte av information gällande kamerans användningsförhållanden. När du använder ”InfoLITHIUM”-batteripaket visas den återstående batteritiden i procent enligt kamerans användningsförhållanden. SE 14

x Ta bort batteripaketet Stäng av kameran och skjut spärren i pilens riktning när du har kontrollerat att läsnings/skrivningslampan inte lyser. Var försiktig så att du inte tappar batteripaketet. Spärr Sätta på/ta av objektivet Kameran levereras med objektivet monterat. Se stegen nedan när du monterar andra objektiv. Ställ in kamerans strömbrytare på OFF innan du monterar eller demonterar objektivet. 1 2 Om skyddet eller förpackningslocket är monterat, tar du bort det från kameran eller objektivet. • Byt objektivet snabbt på en plats där det inte är dammigt så att det inte kommer in damm eller skräp i kameran. Sätt på objektivet genom att passa ihop de vita indexmärkena på objektivet och kameran. • Håll kameran vänd nedåt för att förhindra att dammet kommer in i kameran. Förbereda kameran Vita indexmärken SE 15