Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Slå på kameran och

Slå på kameran och ställa in datumet När du slår på kameran första gången visas skärmen för inställning av datum och tid. Förbereda kameran 1 2 Ställ strömbrytaren på ON för att slå på kameran. Skärmen för att ställa in datum och tid visas. • För att stänga av kameran, ställ strömbrytaren på OFF. Tryck mitt på kontrollratten för att bekräfta [OK]. 3 Välj område genom att trycka till höger eller vänster på kontrollratten och därefter trycka mitt på kontrollratten. SE 20 4 5 Tryck till vänster eller höger på kontrollratten för att välja varje alternativ och tryck uppe eller nere, eller vrid ratten, för att välja siffervärde. Sommartid: Aktiverar eller stänger av sommartid. Datumformat: Väljer formatet för att visa datum. • Midnatt anges som 12:00 AM och mitt på dagen som 12:00 PM. Upprepa steg 4 för att ställa in övriga punkter och tryck sedan på kontrollratten.

Obs! • Du kan inte överlagra datumet på bilder med denna kamera. Med hjälp av ”PMB” som finns lagrat på CD-ROM-skivan (medföljer), kan du spara eller skriva ut bilder med datum. Se ”PMB-hjälp” för mer information (sidan 58). x Återställa datum och tid/kontrollera aktuell tidsinställning Tryck på [Meny] och välj därefter [Installation] t [Datum/klockinst] (sidan 26, 51). x Bibehålla inställningarna för datum och tid Den här kameran har ett inbyggt uppladdningsbart batteri för att hålla kvar datumet, tiden och övriga inställningar i minnet, oavsett om kameran är påslagen eller ej och oavsett om batteripaketet är installerat eller ej. Mer information finns på sidan 73. Förbereda kameran SE 21