Views
6 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Suédois

Behärska grundläggande

Behärska grundläggande funktioner Ta stillbilder I (Intelligent auto)-läget analyserar kameran motivet och låter dig ta bilder med lämpliga inställningar. Behärska grundläggande funktioner 1 2 3 4 Ställ strömbrytaren på ON för att slå på kameran. Rikta kameran mot motivet. När kameran känner igen scenen visas ikonen och guiden för scenigenkänning på LCD-skärmen. (Nattvy), (Stativ nattvy), (Nattporträtt), (Motljus), (Motljusporträtt), (Porträtt), (Landskap) eller (Makro). Ikon och guide för scenigenkänning När du använder ett zoomobjektiv så vrid på zoomringen innan du komponerar bilden. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan. När skärpan är inställd hörs en ljudsignal och z tänds. Zoomring SE 22 Skärpeindikator

5 Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden. Spela in filmer 1 2 Ställ strömbrytaren på ON för att slå på kameran. Rikta kameran mot motivet. 3 4 Obs! Tryck ner MOVIE-knappen för att starta inspelningen. Skärpa och ljusstyrka justeras automatiskt. Om du trycker ner avtryckaren halvvägs under inspelning så kan du fokusera snabbare. Tryck ner MOVIE-knappen en gång till för att stoppa inspelningen. MOVIE-knapp • Funktionsljud från kameran och objektivet kan spelas in när man spelar in en film. Du kan inaktivera ljudinspelning genom att välja [Meny] t [Installation] t [Insp. filmljud] t [Av] (sidan 26, 50). • Den kontinuerliga inspelningstiden för en film beror på omgivningens temperatur eller kamerans tillstånd. • Meddelandet ”Kameran är överhettad. Låt den svalna.” kan visas när kamerans temperatur har stigit, till exempel när seriebildtagningsläget används. Stäng i sådana fall av kameran och vänta tills den är redo för tagning igen. Behärska grundläggande funktioner SE 23